Obras - 448731-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Obras de construcción de autopistas

2020/S 187-448731

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 122-298377)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Número de identificación fiscal: 017511575, prowadzący postępowanie: 017511575-00090
Dirección postal: ul. Boh. Westerplatte 31
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Código postal: 65-950
País: Polonia
Persona de contacto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, Wydział Zamówień Publicznych, Agnieszka Kuświk, Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit
Correo electrónico: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Teléfono: +48 683271068
Fax: +48 683253468
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gddkia.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533

Número de referencia: O.ZG.D-3.2411.9.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233110 Obras de construcción de autopistas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533".

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 122-298377

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (pkt 1)
En lugar de:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o wartości robót co najmniej 113 000 000 PLN netto;

b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

c) 1 dużego górnego przejścia dla zwierząt o szerokości w najwęższym miejscu co najmniej 35 m.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Léase:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o wartości robót co najmniej 113 000 000 PLN netto;

b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

VII.2)Otras informaciones adicionales: