Obras - 448736-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Trabajos de construcción

2020/S 187-448736

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 147-360720)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Podkarpackie
Número de identificación fiscal: 690581324
Dirección postal: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-010
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Jarosz
Correo electrónico: j.jarosz@podkarpackie.pl
Teléfono: +48 177476344
Fax: +48 178501761
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.podkarpackie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA; zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego – budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem

Número de referencia: OR-IV.272.2.41.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo Podkarpackie, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 147-360720

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: