Obras - 448746-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Siedlce: Trabajos de construcción

2020/S 187-448746

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 149-364360)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Poniatowskiego 26
Localidad: Siedlce
Código NUTS: PL925 Siedlecki
Código postal: 08-110
País: Polonia
Persona de contacto: Remigiusz Krzewniak
Correo electrónico: ozp@szpital.siedlce.pl
Teléfono: +48 256403299
Fax: +48 256403263
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szpital.siedlce.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce

Número de referencia: FZP.2810.21.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku głównego szpitala w Rudce w celu dostosowania go do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W wyniku przeprowadzonych robót budowlano-montażowych zmieniony zostanie układ funkcjonalny pomieszczeń, budynek zostanie rozbudowany o zadaszony podjazd dla karetek z rampami wjazdowo-zjazdowymi i windę zewnętrzną.

Wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne.

Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-364360

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 16/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 16/09/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 138 A, ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach.

Léase:

Data: 23/09/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 138 A, ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach.

Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2020

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2020

VII.2)Otras informaciones adicionales: