Obras - 448773-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Drobeta-Turnu Severin: Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios

2020/S 187-448773

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-424375)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Mehedinți
Número de identificación fiscal: 4337344
Dirección postal: Str. Traian nr. 89
Localidad: Drobeta-Turnu Severin
Código NUTS: RO413 Mehedinţi
Código postal: 220132
País: Rumania
Persona de contacto: Burducea Bogdan Cristian
Correo electrónico: achizitiicjmh@gmail.com
Teléfono: +40 372521137
Fax: +40 372521182
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjmehedinti.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare, recompartimentare spații interioare și eficiență energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin”

Número de referencia: 4337344/2020/1
II.1.2)Código CPV principal
45215140 Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractanta intenționează sa atribuie contractul cu obiectul: proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare, recompartimentare spații interioare și eficiență energetică corp C1 a Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin”.

1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-424375

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 09/10/2020
Léase:
Fecha: 16/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 09/10/2020
Léase:
Fecha: 16/10/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 09/02/2021
Léase:
Fecha: 16/02/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: