Obras - 448776-2020

25/09/2020    S187

Letonia-Jēkabpils: Trabajos de construcción

2020/S 187-448776

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 174-419461)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Número de identificación fiscal: 90000024205
Dirección postal: Brīvības iela 120
Localidad: Jēkabpils
Código NUTS: LV00 Latvija
Código postal: LV-5201
País: Letonia
Persona de contacto: Iepirkumu nodaļas juriste Inese Elksne
Correo electrónico: iepirkumi@jekabpils.lv
Teléfono: +371 26807282
Fax: +371 65207304
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jekabpils.lv
Dirección del perfil de comprador: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1025

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī

Número de referencia: JPP 2020/57/ERAF
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 174-419461

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.8)
Localización del texto que se va a modificar: Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)
En lugar de:

04/03/2021

Léase:

12/03/2021

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Piedāvājuma atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Veikti atklātā konkursa grozījumi Nr. 1, izsakot Nolikuma 8. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. pielikumu “Darbu apjomi” jaunā redakcijā, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un pagarināts minimālais laika posms, kura likā pretendentam jāuztur piedāvājums.