Obras - 448788-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-La Haya: Trabajos de construcción

2020/S 187-448788

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 154-376191)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rijksvastgoedbedrijf
Número de identificación fiscal: 552550970
Dirección postal: Korte Voorhout 7
Localidad: Den Haag
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2511 CW
País: Países Bajos
Persona de contacto: Gerrit Rook
Correo electrónico: gerrit.rook@rijksoverheid.nl
Teléfono: +31 615540674
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

P-1004648 Renovatie legeringsgebouw J.M. van Nassau op Marinekazerne Erfprins te Den Helder

Número de referencia: P-1004648
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Eind jaren 80 is besloten om alle initiële en vervolg vakopleidingen van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) te centreren op Marine Kazerne Erfprins te Den Helder. Naast cursisten van de opleidingen worden ook boordplaatsers van de vaste bemanning op de kazerne gelegerd. Er zijn twee legeringsgebouwen aanwezig, namelijk J.M. van Nassau (gebouw 030) voor cursisten en het hoge gedeelte van gebouw Eendracht voor de vaste bemanning.

Geleidelijk is de capaciteit in gebouw J.M. Nassau uitgebreid van initieel 240 naar uiteindelijk 600 bedden. Gebouw J.M. Nassau is niet ingericht voor bewoning door 600 mensen en voldoet niet meer aan de huidige normen en ook niet meer aan de huidige regelgeving.

Met het renoveren van legeringsgebouw J.M. Nassau moet het gebouw weer voldoen aan alle huidige vigerende Wet-/regelgeving en overige normen en voorschriften.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 154-376191

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 05/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

In onderstaande tabel is de planning op hoofdlijnen opgenomen. Bij tegenstrijdigheden tussen de tijdstippen uit onderstaande planning en de planning op TenderNed prevaleert de planning op TenderNed. Met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangegeven planning.

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen inschrijvingsfase: 14.10.2020.

Publicatie Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase op www.TenderNed.nl: 23.10.2020.

Sluitingsdatum indienen inschrijving: 3.11.2020, 10:00.

Mededeling gunningsbeslissing en beroepsperiode tegen gunningsbeslissing (twintig kalenderdagen): 1.12.2020 (indicatief).

Opdrachtverstrekking: 5.1.2021 (indicatief).