Obras - 448791-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Trabajos de construcción

2020/S 187-448791

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 163-395672)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Número de identificación fiscal: 00010669
Dirección postal: Beranových 130
Localidad: Praha - Letňany
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 199 05
País: Chequia
Persona de contacto: Otidea avz, s.r.o., IČO: 04682378, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3
Correo electrónico: zakazky@otidea.cz
Teléfono: +420 604200383
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.vzlu.cz/cs/
Dirección del perfil de comprador: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002965

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Czech Centre for Competitive Technologies C3T - znovuvyhlášení

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující:

- administrativní budova (SO 01),

- výrobně skladová hala (SO 02),

- strojovna a nádrž SHZ (SO 07),

- komunikace a zpevněné plochy (SO 03),

- konečné terénní úpravy (SO 06),

- administrativní budova (PS 01),

- výrobně skladová hala (PS 02),

- trafostanice (PS 05),

- dešťová kanalizace, vč. vsakovacích objektů (IO 01),

- areálový vodovod vč. přípojek (IO 02),

- přípojka silnoproudu (IO 04),

- přípojka slaboproudu (IO 05),

- přeložka VN, NN (IO 06),

- přeložka vodovodu (IO 07),

- venkovní osvětlení (IO 09),

- splašková kanalizace, přeložka jednotné kanalizace (IO 10).

Součástí díla bude také demolice stávajících budov, která bude systematicky předcházet předmětné výše uvedené výstavbě. Bližší info v ZD.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 163-395672

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: