Obras - 448795-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Pardubice: Trabajos de construcción

2020/S 187-448795

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-428974)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pardubický kraj
Número de identificación fiscal: 70892822
Dirección postal: Komenského náměstí 125
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 532 11
País: Chequia
Persona de contacto: Květoslava Michalová
Correo electrónico: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Teléfono: +420 466026630
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pardubickykraj.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-428974

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 12/11/2020
Hora local: 15:00
Léase:
Fecha: 19/11/2020
Hora local: 15:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 12/11/2020
Hora local: 15:00
Léase:
Fecha: 19/11/2020
Hora local: 15:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že při zahájení zadávacího řízení byla lhůta pro podání nabídek stanovena do 9. 11. 2020, následně byla prodloužena nejprve do 12. 11. 2020, poté do 18. 11. 2020 a nyní je prodloužena do 19. 11. 2020.