Obras - 448823-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Pécs: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

2020/S 187-448823

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_92020953
Dirección postal: Dr. Veress Endre utca 10.
Localidad: Pécs
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7633
País: Hungría
Persona de contacto: Vári Attila
Correo electrónico: projekt@psnzrt.hu
Teléfono: +36 72312111
Fax: +36 72315285
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.psnzrt.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.psnzrt.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

Número de referencia: EKR000188942018
II.1.2)Código CPV principal
45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45112720 Trabajos de paisajismo en zonas deportivas y recreativas
45212221 Trabajos de construcción de estructuras para campos de deportes
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45350000 Instalaciones mecánicas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231 Baranya
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

7634 Pécs, Gyöngyvirág utca Hrsz.: 1163/1

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A rekonstrukció során a meglévő épületek és építmények bontása után egy új főépület, és a hozzá tartozó szabadtéri és ideiglenesen fedett térben elhelyezett sportfunkciók létesítése a cél.

A beruházás során szerkezetépítés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészeti- és elektromos szerelés, telken belüli közműépítés és térrendezés is történik.

A főépületben elhelyezett funkciók: előtér, büfé, klubterem, rehabilitációs edzőterem, egyéni bemelegítő szobák, gyógytorna szoba, öltözők, vizes helyiségek, masszázsszobák, orvosi szoba, irodák, tárgyaló, teakonyha, egyéb kiszolgáló helyiségek. Az összes hasznos alapterület hozzávetőlegesen 2000 m2, ezt két szintes (Fszt+1) lapostetős épületben helyezzük el.

A főépületet mellett egy ideiglenes jellegű ponyvával fedett sportpálya, valamint három szabadtéri sportpálya veszi körbe. Az egyik pályához egy 150 fős lelátó is kapcsolódik, ezen kívül még négy teniszpálya egészíti ki a funkcióegyüttest

Telek mérete: 37 097 m2

Főépület bruttó alapterülete: 1132,52 m2

Főépület hasznos alapterülete: 1974,54 m2

Sátorral fedett sportpálya alapterülete: 3136 m2

Egyéb burkolt felület: 3191,25 m2

Zöldfelület: 79,85 %

Létesített parkolók száma: 18 szgk. + 3 busz férőhely

A beruházás engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 054-123856

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Pécsi Labdrúgó Utánpótlás Akadémia létesítése

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/02/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: B Build & Trade Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_91960654
Dirección postal: Cinkotai út 49.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1172
País: Hungría
Correo electrónico: info@bbuildtrade.hu
Teléfono: +36 709676940
Fax: +36 12573576
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 871 157 782.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződés módosításának dátuma 2020.9.11. napja.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45212200 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45112720 Trabajos de paisajismo en zonas deportivas y recreativas
45212221 Trabajos de construcción de estructuras para campos de deportes
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45350000 Instalaciones mecánicas
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231 Baranya
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

7634 Pécs, Gyöngyvirág utca hrsz.: 1163/1

VII.1.4)Descripción del contrato:

A rekonstrukció során a meglévő épületek és építmények bontása után egy új főépület, és a hozzá tartozó szabadtéri és ideiglenesen fedett térben elhelyezett sportfunkciók létesítése a cél.

A beruházás során szerkezetépítés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészeti- és elektromos szerelés, telken belüli közműépítés és térrendezés is történik.

A főépületben elhelyezett funkciók: előtér, büfé, klubterem, rehabilitációs edzőterem, egyéni bemelegítő szobák, gyógytorna szoba, öltözők, vizes helyiségek, masszázsszobák, orvosi szoba, irodák, tárgyaló, teakonyha, egyéb kiszolgáló helyiségek. Az összes hasznos alapterület hozzávetőlegesen 2000 m2, ezt két szintes (Fszt+1) lapostetős épületben helyezzük el.

A főépületet mellett egy ideiglenes jellegű ponyvával fedett sportpálya, valamint három szabadtéri sportpálya veszi körbe. Az egyik pályához egy 150 fős lelátó is kapcsolódik, ezen kívül még négy teniszpálya egészíti ki a funkcióegyüttest

Telek mérete: 37 097 m2

Főépület bruttó alapterülete: 1132,52 m2

Főépület hasznos alapterülete: 1974,54 m2

Sátorral fedett sportpálya alapterülete: 3136 m2

Egyéb burkolt felület: 3191,25 m2

Zöldfelület: 79,85 %

Létesített parkolók száma: 18 szgk. + 3 busz férőhely

A beruházás engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 27/02/2019
Fin: 11/11/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 1 871 157 782.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: B Build & Trade Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_91960654
Dirección postal: Cinkotai út 49.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1172
País: Hungría
Correo electrónico: info@bbuildtrade.hu
Teléfono: +36 709676940
Fax: +36 12573576
Dirección de internet: http://www.bbuildtrade.hu
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

2.1. Felek a Szerződés 6.2. pontját (A teljesítés helye és határideje) az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés teljesítésének határideje:

A szerződéshatályba lépését követő 15 hónap + 37 nap.

Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határnapon megkezdődik és eredményesen zárul. Az egyes ütemeken belül az építés szakaszaira vonatkozó teljesítési határidőt jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében szereplő jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemterv tartalmazza

Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették, és a műszaki tartalmat a Tervező és Műszaki ellenőr jóváhagyásával módosították. A módosítás a vállalkozói díjat nem érintette

(A VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama pontban megadott 492 nap a hirdetménykezelő sajátossága miatt akként értelmezendő, hogy a szerződés teljesítésének határideje 15 hónap + 37 nap.)

A szerződés teljesítésének határideje 2020. november 11-re módosult.

Megrendelő megrendeli Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal az eredeti szerződésben II. ütemben meghatározott, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki tartalommal 1 db műfüves és 1 db füves nagypálya és annak villanyvilágítással történő kivitelezését, azzal, hogy a II. ütem többi részének kivitelezését Vállalkozó nem kezdi meg, mivel arra nem áll rendelkezésre jelenleg fedezet, melyről Vállalkozónak tudomása van.

Felek egyezően adják elő, hogy amennyiben a II. ütemhez kapcsolódó (Megrendelő által igényelt) támogatási összeget a 800 000 000 Ft-ot nem kapja meg Megrendelő, úgy Megrendelő bármikor jogosult a II. ütem fennmaradó részére vonatkozóan (2 fenti pályán kívüli pályák kivitelezési munkái vonatkozásában) a vállalkozói szerződéstől egyoldalúan elállni azzal, hogy ebben az esetben a Vállalkozó díjra, költség- vagy kártérítés, vagy egyéb polgári jogi követelésre nem tarthat igényt, kizárólag erre tekintettel rendeli meg Megrendelő a fent említett 2 pálya kivitelezését, ami a II. ütembe került korábban rögzítésre.

Szerződő felek kijelentik, hogy Vállalkozó előlegszámla kiállítására jogosult a fent megjelölt műszaki tartalom megvalósítása vonatkozásában bruttó 150 000 000 Ft azaz Százmillió forint erejéig az eredeti szerződésben a II. ütem első részének megvalósítására vonatkozó építési feladatok kivitelezése céljából.

Szerződő felek kijelentik, hogy nyilatkozattal rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés véghatárideje és az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja közötti időszakban a Vállalkozási Szerződésből fakadó jogviszonyukat jogfolytonosnak tekintik, visszamenő hatállyal 2020. július 31. napjáig és tényként állapítják meg, hogy ezen időszak alatt is a Vállalkozási Szerződés előírásai szerint jártak el.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalmán kívül az eredeti szerződés műszaki tartalmára vonatkozó kivitelezési munkálatok végrehajtását felfüggesztik a többletforrás biztosítása érdekében előterjesztett Kormánydöntésig, de légkésőbb 2020. október 31. napjáig.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A Megrendelő valamint a PMFC, a PTE - PEAC, a PVSK, valamint az Egyetem és Pécs Megyei Jogú Város között létrejött vagyonkezelési szerződés hivatkozott rendelkezései alapján egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható, hogy a jelen építési szerződés szerződésszerű teljesítése, a szerződésben részletesen meghatározott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás egy olyan feltételnek minősül, mely a fentebb részletesen ismertetett sportinfrastruktúra fejlesztési folyamatot alapvetően meghatározza.

Magyarország Kormánya által hozott 1809/2018. (XII.23.) sz. Kormányhatározat az első mérföldköve a fenti megállapodásnak és a jogszabályban rögzített feltételekkel megítélt sportcélú támogatás az Együttműködési Megállapodás keretében kijelöli azt a sportinfrastruktúra fejlesztési irányt,

Tényként megállapítható, hogy a COVID-19 járvány globális és magyarországi elterjedése előre nem látható volt egyik szerződő fél számára sem és ezt a Felek kellő gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében előre nem láthatták, a világjárvány bekövetkezéséről tudomással nem rendelkeztek.

A világjárvány bekövetkezésével okozati összefüggésben Magyarország kormánya a kormányzati támogatási stratégia rendszerét teljes mértékben az emberi élet és egészség védelmének elsődlegességét szem előtt tartva átstrukturálta és ennek következtében a jelen Vállalkozási szerződés II. ütemére vonatkozó támogatás egyik félnek sem felróható okból elmaradt.

Megállapítható, hogy a koronavírus járványnak az jelen beruházásra vonatkozó szerződés teljesítésére gyakorolt hatása rendkívülinek minősül és az előre nem látható, a veszélyhelyzettel összefüggő objektív körülmények, valamint a támogatás elmaradása között ok-okozati összefüggés áll fenn, melyek megalapozzák a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alkalmazását.

A szerződés teljesítése során Vállalkozó akadályközlést terjesztett elő építészeti munkák, erős- és gyengeáramú munkák. épületgépészeti munkák munkanemek vonatkozásában, melyek az építési naplóban is rögzítésre kerültek.

Mindezek alapján Megrendelő a fent meghatározott indokok vonatkozásában megállapítja, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában írt feltétel teljesül, ezért e körben a további konjuktív feltételek fennállását is megvizsgálja az alábbiak szerint:

Megállapítható, hogy a szerződésmódosítást megalapozó körülmények folytán a módosítás tárgya nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési munkanemek, magasépítési munkák elvégzésére kerül sor, a szerződés tárgya az építési beruházás nem változik meg, melyre figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában írt konjuktív feltétel teljesülése is megállapítható.

Vállalkozó akadályközlésében előadott körülmények a vállalkozói díj emelkedését nem eredményezik, kizárólag a teljesítési határidő hosszabbítását alapozzák meg.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 871 157 782.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 871 157 782.00 HUF