Suministros - 448857-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Sorø: Equipo y material informático

2020/S 187-448857

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Sjælland
Número de identificación fiscal: CVR. 29190658
Dirección postal: Alleen 15
Localidad: Sorø
Código NUTS: DK02 Sjælland
Código postal: 4180
País: Dinamarca
Persona de contacto: Per Thomsen
Correo electrónico: perht@regionsjaelland.dk
Teléfono: +45 2935766
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.regionsjaelland.dk
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Hovedstaden
Número de identificación fiscal: CVR. 29190623
Dirección postal: Kongens Vænge 2
Localidad: Hillerød
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 3400
País: Dinamarca
Correo electrónico: regionh@regionh.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.regionh.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Nordjylland
Número de identificación fiscal: CVR. 29190941
Dirección postal: Niels Bohrs Vej 30
Localidad: Aalborg Øst
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9220
País: Dinamarca
Correo electrónico: region@rn.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.rn.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Midtjylland
Número de identificación fiscal: CVR. 29190925
Dirección postal: Skottenborg 26
Localidad: Viborg
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: kontakt@regionmidtjylland.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.rm.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Syddanmark
Número de identificación fiscal: CVR. 29190909
Dirección postal: Damhaven 12
Localidad: Vejle
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 7100
País: Dinamarca
Correo electrónico: kontakt@rsyd.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.regionsyddanmark.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de contratación pública de:

Udbud for Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, region Midtjylland og Region Syddanmark med Region Sjælland som udbudsansvarlig.

I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279834&B=RS
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på IT-Klientudstyr

II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud samt høring af udbudsmateriale vedrørende rammeaftale på IT-klientudstyr.

Udbuddet omfatter: Bærbare Pc'er, stationære Pc'er, tynde klienter, PC skærme og monitorer, tablets, små printere, digitale infostandere (kiosk), kliniske stuegangsvogne, smartPhones - IP telefoner og tilbehør.

Evt. også mulighed for option på indsamling og bortskaffelse af udtjent IT – hardware.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000 Ordenadores personales
30213100 Ordenadores portátiles
30213200 Tabletas digitales
30213300 Ordenadores de mesa
30230000 Equipo relacionado con la informática
30231300 Pantallas de visualización
30232110 Impresoras láser
30232150 Impresoras de chorro de tinta
32250000 Teléfonos móviles
33195100 Monitores
72590000 Servicios profesionales relacionados con la informática
90510000 Eliminación y tratamiento de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código NUTS: DK02 Sjælland
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código NUTS: DK DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark

II.2.4)Descripción del contrato:

Varsling af kommende udbud:

Forhåndsmeddelelse vedrørende rammeaftale på IT-klientudstyr.

Udbuddet vil blive gennemført i RFI regi, med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark. Region Sjælland vil være tovholder for selve udbudsproceduren.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med forhandling og forventes offentliggjort i november måned 2020 med forventet tildeling 1. juli 2021.

Høring af udbudsmateriale:

I forbindelse med forberedelserne af udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere. Region Sjælland indbyder derfor alle potentielle leverandører til at deltage i gennemgang af materialet som forventes klar til gennemsyn 8. oktober 2020.

For at deltage i høringen fremsendes tilkendegivelse af interesse via Complete Tender Management CTM. Materialet vil blive sendt i høring ved alle som har ønsket deltagelse via CTM.

Høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Vi vil efterfølgende vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer.

1) Høringsmateriale:

Udkast til udbudsmateriale, som sendes i høring, består af følgende dokumenter:

— Udkast til rammeaftale

— Udkast til kravspecifikation og prisbilag.

2) Høringssvar:

Høringen gennemføres i udbudssystemet CTM.

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende høringen, foregår via CTM.

3) Høringsfrist:

Høringssvar skal være modtaget i CTM senest 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Efter dette tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fremsende høringssvar i CTM.

4) Behandling af høringssvar:

Høringssvar vil blive behandlet fortroligt, dog med respekt for reglerne om aktindsigt.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort, og høringsparterne vil ikke få svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

II.2.14)Información adicional

Se PowerPoint i CTM med yderligere oplysninger.

"IT-Klientudstyr_informationer til forhåndsmeddelelse sep. 2020"

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
02/11/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020