Suministros - 449035-2020

Submission deadline has been amended by:  462314-2020
25/09/2020    S187

Suomi-Hämeenlinna: Roskasäiliöt

2020/S 187-449035

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kiertokapula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0919068-0
Postiosoite: Vankanlähde 7
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-13100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tero Salo
Sähköpostiosoite: tero.salo@kiertokapula.fi
Puhelin: +358 757530000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kiertokapula.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=311087&tpk=7c74a61c-19cd-4d3c-b679-ccb8130e2f9d
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=311087&tpk=7c74a61c-19cd-4d3c-b679-ccb8130e2f9d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jäteastiahankinta, Kiertokapula Oy

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44613700 Roskasäiliöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kiertokapula on 13 kunnan omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata toimialueensa asukkaiden ja yritysten tuottamien jätteiden edullinen, tehokas ja vastuullinen käsittely parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyödyntäen.

Kiertokapula Oy kilpailutti pakkausmuovin kuljetukset siten, että kuljetusurakat alkavat vaiheittain vuoden 2021 aikana ja hankkii sitä varten jäteastioita tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankittavat astiat ovat 240 l, 360 l ja 660 l kokoisia muovisia astioita ja takakuormattavaan jäteautoon tyhjennettäviä. Samassa hankinnassa on mukana myös täydentävä erä sekajätteen ja biojätteen keräysastioita em. kokoluokissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaukseen kuuluvat muovinkeräyksessä käytettävät 240–660 l astiat (harmaa runko, keltainen kansi), sekajäteastiat 240–660 l (kokoharmaa) ja biojäteastiat 140–240 l (kokoruskea).

Tarjouksen ja tarjottavien tuotteiden edellytykset:

Ominaisuudet:

1. Astioiden on sovelluttava materiaalivahvuuksiensa, mitoituksiensa ja rakenteidensa puolesta koneelliseen tyhjennykseen Suomessa käytössä oleville vakiojäteautoilla.

2. Tarjouksessa on ilmoitettava astioiden painot ilman pyöriä ja akseleita, (140) litran astian vähimmäispaino ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään 7,5 kg ja 240 litran astian vähimmäispaino ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään 10,5 kg.

3. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä melun vähentämiseksi olevia ominaisuuksia astiassa on olemassa vakiona ja millaisia tuotteita siihen on saatavilla lisätuotteina.

4. 140–360 litran astioissa tulee olla umpiakselit.

5. Astioilla tulee olla viiden (5) vuoden materiaali-/valmistusvirhetakuu.

6. Tarjouksessa on ilmoitettava astian päämitat (L x K x S) eri kokoluokille.

7. Astioiden on oltava DIN- tai Affnor-normin mukaisia. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä normin mukaisia astiat ovat.

8. 660–770 l astioissa pyörien koko voi olla 160–200 mm, renkaiden tulee olla kuula-/vierintälaakeroidut. Pyörän materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten.

9. Astioiden kannessa tulee olla tila 260 mm x 260 mm kokoiselle lajitteluohjetarralle.

10. 240–360 l astian renkaan koko voi olla 160–xx mm. Pyörien materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten. Astioiden kannessa on lisäksi oltava tila (120 mm korkeus x 240 mm leveys) kokoiselle lajitteluohjetarralle.

Toimitus:

1. Tarjouksessa on ilmoitettava toimitusaika (viikkoa), toimitusaika saa olla enintään kuusi (6) viikkoa tilauksesta toimitukseen tilaajan varastolle, DDU Riihimäki/Hyvinkää (osoiteet tarkentuvat syksyn 2020 aikana). Liitteissä on annettu alustava toimitusten aikataulu, johon tarjoajan tulee varautua. Kuuden (6) viikon enimmäistoimitusaika koskee aikataulun ulkopuolelta tilattuja eriä.

2. 660–770 litran astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 5–6 astian nippuihin. Kannet voidaan toimittaa erikseen pakattuina. Renkaat tulee olla kiinnitettynä.

3. 240–360 l astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 10–12 astian nippuihin. Kannet ja renkaat voidaan toimittaa erikseen pakattuina.

Muut:

1. Hinnat on ilmoitettava tuotekohtaisesti kappalehintoina (EUR/kpl) ilman arvonlisäveroa toimitettuna tilaajan varastoon DDU Hyvinkää/Riihimäki.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 26/10/2020
päättymispäivä: 30/04/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarvittaessa hankintaa voidaan laajentaa 10–2 500 astialla tilaajan tarpeen kasvaessa. Tarkemmat koko- ja värivaatimukset määritellään lisätilauksen yhteydessä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoaja sitoutuu tilaajan esittämään toimitusaikatauluun. Aikataulusta viivästyneistä eristä vähennetään kauppahinnasta 5 % alkavaa viivästysviikkoa kohden.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/10/2020
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/10/2020
Paikallinen aika: 12:30
Paikka:

Hyvinkää

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/09/2020