Suministros - 449054-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Miskolc: Aparatos de estimación de la estructura

2020/S 187-449054

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miskolci Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_97639172
Dirección postal: Egyetemváros
Localidad: Miskolc
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Código postal: 3515
País: Hungría
Persona de contacto: Guba Zoltán
Correo electrónico: rekguba@uni-miskolc.hu
Teléfono: +36 46565414
Fax: +36 46565424
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uni-miskolc.hu
Dirección del perfil de comprador: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684352020/reszletek
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684352020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684352020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: felsőoktatási intézmény
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

MTS rendszer fejlesztése, áram- és feszültségmérő

Número de referencia: EKR000684352020
II.1.2)Código CPV principal
38425400 Aparatos de estimación de la estructura
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződések MTS anyagvizsgáló rendszer hardveres és szoftveres fejlesztésére valamint áram- és feszültségmérő beszerzésére

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

MTS anyagvizsgáló rendszer fejlesztése

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38425400 Aparatos de estimación de la estructura
42967000 Controlador
48151000 Sistema de control informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3515 Miskolc, Egyetemváros C/3. épület 5. hajó

II.2.4)Descripción del contrato:

A már meglévő három elektrohidraulikus alrendszerből álló MTS típusú anyagvizsgáló rendszer hardveres és szoftveres fejlesztése. A fejlesztés körében az 1. alrendszerben TestarIIm kompatibilis új szoftver és a meglévő MTS eszközökkel kompatibilis új alkalmazások (vezérlési lehetőség dugattyú útra (elmozdulásra), nyomásra és (irány-független) szétnyílásra), valamint az ezeket futtató 3 db asztali PC képezi a beszerzés tárgyát. A fejlesztés körében a 2. és 3. alrendszerben új vezérlő, MTS kompatibilis szoftver és meglévő MTS eszközökkel kompatibilis új alkalmazások (szakító, nyomó, hajlító, kisciklusú és nagyciklusú fárasztóvizsgálat, törésmechanikai vizsgálatok (repedés-terjedési sebesség, törési szívósság, környezeti, alacsony és magas hőmérsékleten), valamint az ezeket futtató 2 db asztali PC képezi a beszerzés tárgyát. A hardveres és szoftveres fejlesztést a műszaki leírásban meghatározottak szerint a blokkvázlatok alapján a bemutatásra kerülő fejlesztésnek megfelelően kell megvalósítani. A nyertes ajánlattevő köteles a fejlesztés megvalósítása körében a vezérlőket, szoftvereket, alkalmazásokat leszállítani és beüzemelni, a szoftvereket összehangolni a jelenlegi rendszer, illetve alrendszerei szükséges mértékű fizikai szétszerelésével és informatikai szétválasztásával, az új rendszer, illetve alrendszerei fizikai és informatikai összeszerelésével és felépítésével, az új komplett rendszer teljes körű működőképességének vizsgálatával és annak demonstrálásával, beleértve a kalibrálási feladatok és próbamérések elvégzését. Próbamérések kapcsán elvárás: fémes anyagokon, minden esetben egy-egy próbatesten: szakítóvizsgálat környezeti, alacsony és magas hőmérsékleteken; nyomóvizsgálat környezeti hőmérsékleten; hajlítóvizsgálat környezeti hőmérsékleten; kisciklusú fárasztóvizsgálat környezeti és magas hőmérsékleteken; nagyciklusú fárasztóvizsgálat környezeti hőmérsékleten; törési szívósság vizsgálat környezeti és alacsony hőmérsékleten; fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálat környezeti hőmérsékleten.

A nyertes ajánlattevő köteles 2 fő részére 8 órás időtartamú helyszíni betanítást tartani az új rendszer működtetésére vonatkozóan. Jótállás: 12 hónap

Az eszközöknek CE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, a tanúsítványt a szállításkor át kell adni. (Az ajánlat részeként azt nem szükséges csatolni.)

Ajánlatkérő új eszköznek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.

(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004

Támogatási intenzitás: 100,000000 %. A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Áram- és feszültségmérő

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38342000 Osciloscopios
38410000 Instrumentos de cómputo
38425700 Instrumentos para medir la tensión superficial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU31 Észak-Magyarország
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3515 Miskolc, Egyetemváros C/2. épület 6. hajó észak, 1. emelet

II.2.4)Descripción del contrato:

2 db oszcilloszkóp alapú, nagysebességű áram- és feszültségmérő rendszer és a hozzájuk tartozó 1 db közeltéri mérőfej készlet szállítása. Az áram- és feszültségmérő rendszernek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie: az oszcilloszkóp csatornák száma: min. 2 csatorna, sávszélessége: min. 200 MHz, csatornánkénti mintavételezési sebessége: min. 5 GSa/s, memória: min 50 MSa csatornánként, függőleges felbontása: min. 16 bit. Egyidejű áram- és feszültségmérés: min. 2 feszültségmérés és min. 2. árammérés egyidőben, feszültségmérés tartománya: min. ± 15V, feszültségmérésnél 15V-nál az AC RMS zajfeszültség: max. 400 μV, feszültségmérés csatornánkénti mintavételezési sebessége: min. 5GSa/s, feszültségmérés függőleges felbontás: min. 14 bit, feszültségmérés sávszélessége: min. 700 kHz, árammérés tartománya: legalább 100 nA-től min. 5 A-ig, árammérésnél AC RMS zaj: max. 50 000 nA, árammérés csatornánkénti mintavételezési sebessége: min. 5 GSa/s, árammérés függőleges felbontás: min. 14 bit, árammérés sávszélessége: min. 300 kHz.

A közeltéri mérőfej készletnek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie: a szondák száma: min. 5 db, képesség E és H térerősség érzékelésére, frekvenciatartomány: legalább 30 MHz-től legalább 3 GHz-ig.

Jótállás: 3 év jótállás az áram- és feszültségmérő rendszerre, 1 év jótállás a közeltéri mérőfej készletre

Az eszközöknek CE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, a tanúsítványt a szállításkor át kell adni. (Az ajánlat részeként azt nem szükséges csatolni.)

Ajánlatkérő új eszköznek azt az eszközt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.

(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az árammérés zaja (AC RMS) egész nA értékben / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00004

Támogatási intenzitás: 100,000000 %. A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Mindkét részben: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6–7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12–16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Minkét részben: I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5–7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimum követelményeknek, tehát az ESPD-ben nem kell a részletes adatokat megadni. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján: – ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; – ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan ajánlattevő az I. részben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 1 db elektrohidraulikus anyagvizsgáló rendszer, vagy elektrohidraulikus anyagvizsgáló rendszer vezérlés szállítására vonatkozó a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával.

Alkalmatlan ajánlattevő a II. részben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább 1 db oszcilloszkóp mérőrendszer a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Mindkét részben: Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolja a teljesítést. Ajánlattevő (AT) köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és az ajánlatkérő részére eljuttatni. AT a szerződésteljesítése során előleget nem kérhet, részszámlát nem nyújthat be, AK az ellenszolgáltatást egy összegben, utólag fizeti meg a Kbt. 135. § (6) bekezdésre is figyelemmel. A fizetési határidő a számla AK által igazolt kézhezvételét követő 30 nap. Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Biztosítékokról lásd VI.4.3) pont.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése irányadó.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Mindkét részben: 1. Ajánlatot HUF-ban lehet adni, a szerződés HUF-ban kerül megkötésre, a kifizetés HUF-ban történik. 2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett azon ajánlattevő esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani. 3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat. 4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden előírt igazolást és előírt dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK az előírt, nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 5. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató olyan szakmai ajánlatot, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés minden vonatkozásában megállapítható mindkét részben. A műszaki megfelelőség igazolásához ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet. 6. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 7. Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt nem tart. Az I. részben helyszíni bejárás időpontja: 2020.10.6. napján 11:00 óra 3515 Miskolc, Egyetemváros C/3. épület 5. hajó, a II. részben Ak nem tart helyszíni bejárást. 8. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 9. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza. 10. A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó. 11. AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. 12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 13. A magyar jog az irányadó. 14. A határidőkre UTC+1 az irányadó. 15. Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot. 16. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 17. Az eljárás II. részében az értékelés módszere: Az 1. minőségi kritérium: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek figyelembevételével; az ár szempont: fordított arányosítással. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy ajánlattevő nem tehet kedvezőtlenebb (nagyobb) ajánlatot az árammérés zaja (AC RMS) egész nA értékben vonatkozásában, mint 50 000 nA, továbbá előírja, hogy a 10 nA értéknél kedvezőbb (alacsonyabb) árammérés zaja (AC RMS) érték esetében az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad. Ajánlatkérő tehát abban az esetben is a legkedvezőbb (10 nA) megajánlást helyettesíti az árammérés zaja (AC RMS) érték vonatkozó szempont esetén a képletbe, amennyiben az ajánlat annál kedvezőbb megajánlást tartalmaz. Az adható pontszám: 0–10 pont 18. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, lajstr. szám: 00631.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően. Kiegészítés a III.2.2) ponthoz: Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem teljesített szerződés nettó vételára. Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 %, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Meghiúsulási kötbér mértéke 15 %. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős lehetetlenné válik, vagy ajánlattevő a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, a szerződés meghiúsul és ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt elállási, illetve rendkívüli felmondási jog illeti meg. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. Ajánlattevő jótállás vállalására köteles a II.2.4) rovatban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020