Suministros - 449282-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Sopron: Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes

2018/S 198-449282

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Hungría
Persona de contacto: Fugerth Gabriella
Teléfono: +36 99577380
Correo electrónico: gfugerth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Código NUTS: HU221

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www2.gysev.hu

Dirección del perfil de comprador: https://www2.gysev.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736592018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736592018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

0470 sor. villamos-mozdonyok alkatrész beszerzése

Número de referencia: EKR000736592018
II.1.2)Código CPV principal
34600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

0470 sor. (Taurus) villamos-mozdonyok különféle alkatrészeinek beszerzése a GYSEV Zrt. részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint 14 ajánlati részben

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 210 904.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészei 1. típus

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15.,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészeinek beszerzése 494 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 51 397 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet – Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek – arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető – Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm. rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 51 397.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fék alkatrészek 1. típus

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Fékalkatrészek beszerzése 22 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 17 664 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 664.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Forgóváz alkatrész 1. típus

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Forgóváz alkatrész beszerzése 131 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 229 378 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 229 378.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Járműszerkezet alkatrészei 1. típus

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Járműszerkezet alkatrész beszerzése 324 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 273 625 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 273 625.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Közlekedésbiztonsági berendezések 1. típus

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Közlekedésbiztonsági berendezések beszerzése 67 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 72 673 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 72 673.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Segédüzemi berendezések 1. típus

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Segédüzemi berendezések beszerzése 347 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint nettó 540 966 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 540 966.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vezérlő és szabályozó egységek 1. típus

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. típusú Vezérlő és szabályozó egységek beszerzése 209 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 223 932 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 223 932.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészei 2. típus

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészeinek beszerzése 759 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 79 438 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 79 438.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fék alkatrészek 2. típus

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Fékalkatrészek beszerzése 4 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 3 230 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 230.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Forgóváz alkatrész 2. típus

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Forgóváz alkatrész beszerzése 54 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 95 000 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 95 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Járműszerkezet alkatrészei 2. típus

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Járműszerkezet alkatrész beszerzése 148 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 124 470 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 124 470.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Közlekedésbiztonsági berendezések 2. típus

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Közlekedésbiztonsági berendezések beszerzése 65 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 59 485 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 59 485.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Segédüzemi berendezések 2. típus

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Segédüzemi berendezések beszerzése 246 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint nettó 349 199 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 349 199.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vezérlő és szabályozó egységek 2. típus

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

GYSEV Zrt. Gépészeti Üzletág telephelyei:

— Incoterms 2010: DDP 9400 Sopron, Batsányi út 15,

— Incoterms 2010: DDP 9700 Szombathely, Sas u. 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

2. típusú Vezérlő és szabályozó egységek beszerzése 120 különféle tételben a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező táblázat szerint, nettó 90 477 EUR keretösszegig

Az egyes tételekre vonatkozó mennyiségeket és műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat (1. sz. melléklet -Tételes árjegyzék) tartalmazza. A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek - arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérőnek az alkatrészekre javítás céljából lehet szüksége és a meghibásodásból eredő alkatrész szükséglet előre nem tervezhető - Ajánlatkérő a keretösszeg 30 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit, valamint minden egyéb felmerülő költséget.

Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 90 477.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Előzetes igazolási mód:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. AK az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja AT-k rendelkezésére.

AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD formanyomtatványt köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A K.r.15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az EEKD-t a K.r.4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Igazolási mód (Kbt. 69.§ (4)-(6) szerinti felhívásra):

AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően (az ajánlattételi szakaszban) az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t – adott esetben, AK döntésének megfelelően további AT-ket – megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a K.r.III. fejezete szerinti igazolására:

a) Magyarországon letelepedett AT-nek a K.r.8. §-ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint

b) nem Magyarországon letelepedett AT-nek a K.r.10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A kizáró okok igazolása és az EEKD használata során irányadóak a K.r. 1-16.§-ai.

K.r.1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Előzetes igazolás: AT az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a K.r.1.§ (1) és 5.§ (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. AK a K.r.2.§ (5) bek. alapján az alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α” (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Közös AT: 65. § (6), Kapacitás bevonás: 65. § (7)-(8)

Igazolási mód (AK Kbt. 69.§ (4)-(6) szerinti felhívásra benyújtandó):

P.1.) AT a K.r.19. § (1) bekezdés c) pontja és (5) bek. alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha AT a K.r.19 § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. AK rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevételi adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során AK az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P.1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év

Összességében - közbeszerzés tárgyából (villamos-mozdonyok különféle alkatrészeinek szállításából) származó árbevétele nem érte el:

1. rész: Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészei 1. típus tekintetében a 3,7 millió forintot,

2. rész: Fék alkatrészek 1. típus tekintetében a 1,2 millió forintot,

3. rész: Forgóváz alkatrészek 1. típus tekintetében az 16,7 millió forintot,

4. rész: Járműszerkezet alkatrészei 1. típus tekintetében a 20 millió forintot,

5. rész: Közlekedésbiztonsági berendezések 1. típus tekintetében a 5,3 millió forintot,

6. rész: Segédüzemi berendezések 1. típus tekintetében a 39,5 millió forintot,

7. rész: Vezérlő és szabályozó egységek 1. típus tekintetében az 16,3 millió forintot,

8. rész: Csoporton kívüli szolgáltatás 2. típus tekintetében a 5,8 millió forintot,

9. rész: Fék alkatrészek 2. típus tekintetében a 236 ezer forintot,

10. rész: Forgóváz alkatrészek 2. típus tekintetében a 6,9 millió forintot,

11. rész: Járműszerkezet alkatrészei 2. típus tekintetében a 9,1 millió forintot,

12. rész: Közlekedésbiztonsági berendezések 2. típus tekintetében a 4,3 millió forintot,

13. rész: Segédüzemi berendezések 2. típus tekintetében a 25,5 millió forintot,

14. rész: Vezérlő és szabályozó egységek 2. típus tekintetében a 6,6 millió forintot.

Több részre történő ajánlattételkor nem szükséges az alkalmasságot részenként igazolni, azaz az alkalmasság igazolható a legmagasabb értékű árbevételről szóló nyilatkozat benyújtásával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P.1.) alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Előzetes ig.: AT az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a K.r. 5. §alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. AK a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát(EEKD IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. §(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. §(7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet(személy)kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. §(6)-(7)bek. alkalmazása esetén felhívjuk AT-k figyelmét a K.r. 3. §(2)-(3)bek. megfelelő alkalmazására. A Kbt. 65. §(9)bekezdés alapján a Kbt. vhr. -ben foglaltak szerint előírt, szakemberek-azok végzettségére, képzettségére-rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely-az AT saját kapacitásával együtt-biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. §(7)bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Igazolási mód(AK Kbt. 69. §(4)-(6)szerinti felhívásra benyújtandó: AK a Kbt. 69. §(4), (6)bek. értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t-adott esetben, AK döntésének megfelelően további AT-ket-megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságának a K.r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint: M.1. )AT a K.r. 21. §(1)bek. a)pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. A referenciát a K.r. 22. §(1)bek. szerint kell igazolni. Az igazolás/nyilatkozat minimális tartalma: -szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége-szállítás tárgyának ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen-a szállítás mennyisége-teljesítés kezdő és befejező időpontja(év, hónap, nap pontossággal)-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért szállításokon kívül további munkákat is tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni a szállítások értékének feltüntetésével. Amennyiben AT a referencia alapjául szolgáló szerződést közös AT-ként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a szerződés mely részeit teljesítette. Amennyiben a közös AT-ként teljesített szállítás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat-a teljesítés oszthatatlansága miatt-nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szállításokelkülönítésével, úgy a referencia igazoláson, vagy nyilatkozaton azt kell feltüntetni, hogy az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült. M.2. )AT a K.r. 21. §(1)bek. e)pontja alapján csatolja az AT-nél működő minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló elismert(bármely nemzeti rendszerben akkreditált)tanúsító szervezettől származó ISO9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát, vagy a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Amennyiben az AT-a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségét igazolni, akkor az egyenértékűséget az AT-től független szakértő által kiállított igazolással kell alátámasztania.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) összességében, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melyben legalább:

1. rész: Csoporton kívüli szolgáltatás alkatrészei 1. típus tekintetében 370 különféle típusú,

2. rész: Fék alkatrészek 1. típus tekintetében 16 különféle típusú,

3. rész: Forgóváz alkatrészek 1. típus tekintetében 98 különféle típusú,

4. rész: Járműszerkezet alkatrészei 1. típus tekintetében 243 különféle típusú,

5. rész: Közlekedésbiztonsági berendezések 1. típus tekintetében 50 különféle típusú,

6. rész: Segédüzemi berendezések 1. típus tekintetében 260 különféle típusú,

7. rész: Vezérlő és szabályozó egységek 1. típus tekintetében 156 különféle típusú,

8. rész: Csoporton kívüli szolgáltatás 2. típus tekintetében 569 különféle típusú,

9. rész: Fék alkatrészek 2. típus tekintetében 3 különféle típusú,

10. rész: Forgóváz alkatrészek 2. típus tekintetében 40 különféle típusú,

11. rész: Járműszerkezet alkatrészei 2. típus tekintetében 11 különféle típusú,

12. rész: Közlekedésbiztonsági berendezések 2. típus tekintetében 48 különféle típusú,

13. rész: Segédüzemi berendezések 2. típus tekintetében 184 különféle típusú,

14. rész: Vezérlő és szabályozó egységek 2. típus tekintetében 90 különféle típusú.

Villamos-mozdony alkatrész került szállításra. AT alkalmassága több referenciával is igazolható. AK a K.r.21.§ (1a) bek. alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítás megrendeléseket veszi figyelembe. Több részre történő ajánlattételkor nem szükséges az alkalmasságot részenként igazolni, azaz az alkalmasság igazolható a legmagasabb különféle típusú alkatrészt tartalmazó referencia benyújtásával.

M.2.) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerrel, illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. A K.r.24. § (3) bek. alapján ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1.) ész M.2.) alkalmassági követelményeket és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Kötbér mértéke:

— késedelem esetén: a késedelembe esett termék nettó értékére vetítve: a késedelem első tíz napjára napi 0,50 %, ezt követően napi 1,00 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelembe esett termék nettó értékére vetítve: 20 %, amely termék nettó értéke egyben a kötbéralap,

— hibás teljesítés esetén, a hibásan teljesített mennyiség nettó értékére vetítve: 10 %,

— a Keretszerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén, a nettó teljes Keretszerződéses ár 20 %-a.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

Ajánlatkérő a teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (1), és (6) megfelelően fizeti meg.

A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: a számlázás és a fizetés pénzneme EUR

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Késedelmes fizetés: A Ptk. 6:155. § szerint.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

EKR rendszer

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-a szerint.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő (a továbbiakban AK) a Kbt. 40. § (1) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) K.r. szabályai szerint (a továbbiakban: e-Kr.). Az eljárásban a kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

2. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő (a továbbiakban AT) az EKR-ben, az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint gazdasági szereplőként regisztrálva legyen.

3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok benyújthatók a e-Kr. 10. § (1)-(3) bek. szerint, az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

4. A bírálati szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bek. szerint az elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az ajánlat részeként kitölteni.

5. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében az e-Kr. 12. § (2) bek. szerint, AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton AK részére már benyújtott.

6. AK az e-Kr.13. § (1) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel AK a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén az e-Kr. 13. § (2) bek. az irányadó.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr.13.§ (3) bek. szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr.13.§(4) bek. szerinti meghatalmazás.

8. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt. 39.§ (1) alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KKD) bocsát AT-k rendelkezésére.

9. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartami és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

10. Egyenértékűség: a K.r.46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

11. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

12. AK az eljárás során a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) alapján előírja, hogy amennyiben az AT a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és ezen gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, abban az esetben AK egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

14. Valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

15. IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónapos időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. figyelemmel 30 napot jelent.

16. A KKD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei így különösen a 321/2015. (X.30.) K.r., a 307/2015. (X. 27.) K.r. és a 424/2017.(XII.19.) K.r.szerint kell eljárni.

17. FAKSZ: Fugerth Gabriella (00967) helyettes FAKSZ: Tóth Anita (00927)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018