Suministros - 449387-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Góra: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-449387

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Góra
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Mickiewicza1
Localidad: Góra
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gora.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Technika Komunalna Tekom Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 6990015037
Dirección postal: ul. Podwale 12 a
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tekom.net.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5010018458
Dirección postal: ul. Poznańska 23
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zecgora.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Żeromskiego 15
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przedszkole1gora.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Sportowa1
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.okfgora.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Piastów 34
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zespolzikdz.pcdn.edu.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Biblioteka Miejska w Górze
Número de identificación fiscal: 6931947590
Dirección postal: ul. Mickiewicza 1a
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bm.gora.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dom Kultury w Górze
Número de identificación fiscal: 6931947601
Dirección postal: Armii Polskiej 13
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dkgora.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Hirszfelda 5
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.sds-gora.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Poznańska 2
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.sp3gora.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Piastów 7
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pcdn.edu.pl/przedszkole3/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: Czernina, ul. Szkolna 2
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zsczernina.edu.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Witoszyce
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: Witoszyce 10
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zspipwitoszyce.edu.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: Glinka 6
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zspipglinka.edu.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Szkoła Podstawowa Przedszkole w Ślubowie
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: Ślubów 54
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zspipslubow.edupage.org.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Konopnickiej 2
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.sp1gora.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
Número de identificación fiscal: 6931940518
Dirección postal: ul. Kościuszki 33–35
Localidad: Góra
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 56-200
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Pomieszcz
Correo electrónico: pomieszcz@gora.com.pl
Teléfono: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.odposimch.pl/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gora.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gora.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://gora.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawy energii elektrycznej”

Número de referencia: BZP.271.104.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie umownym prognozowana jest na 8 493 404,85 kWh i dotyczy 224 PPEE.

Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości zużycia przeliczone na podstawie analogicznego okresu przeszłego i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu dokładnie tych ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze ilość energii wynikającej z rzeczywistych wskazań układów pomiarowych w okresie zamówienia, rozliczenie nastąpi według wielkości wykazanych w całości, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami wykazanymi w przetargu nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą wyższe, czy niższe od zakładanych.

W materiałach uszczegóławiających opis przedmiotu zamówienia podano moce zamawiane. Zastrzega się, iż one mogą ulegać zmianom.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09000000 Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Góra, powiat górowski, woj. dolnośląskie

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę energii elektrycznej dla potrzeb własnych Gminy Góra, jej jednostek organizacyjnych, spółek, instytucji kultury,

2) przygotowanie odpowiednich procedur, których konieczność przeprowadzenia wymagają obecnie obowiązujące umowy

— poinformowanie OSD o zmianie dostawcy, przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz kolejny, obejmujące przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian. Wg. Zamawiającego dotyczy to wszystkich PPEE, objętych postępowaniem.

Większość podmiotów, w imieniu, których Gmina Góra przeprowadza postępowanie jest związana umową obejmującą dostawy energii, obowiązującą do 31.12.2020 (postępowanie z 2018 r.).

— przeprowadzenie procedury zmiany dostawcy energii dla punktów, dla których proces zmiany Sprzedawcy następuje po raz pierwszy, obejmujące dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych oraz przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu wszelkich dokumentów służących przeprowadzeniu tych zmian, z wyłączeniem umów dystrybucyjnych, których wystawienie stanowi obowiązek OSD (na wypadek, gdyby ujawnił\ono incydentalnie taki niezinwentaryzowany przypadek.).

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zmiana wynikać może również ze zwiększenia ilości punktów poboru energii, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ przy założeniu, że łączna ilość tych punktów nie wzrośnie o ilość większą, niż 10 % wielkości początkowej.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości:

25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert, tj. przed 28.10.2020 godz. 10.00.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca winien legitymować się koncesją na obrót energią elektryczną.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy/ów, polegających na wprowadzeniu dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej w ilości nie przekraczającej 10 % ilości punktów wskazanych w umowie/ach pierwotnych.

Ceny zaoferowane w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres umowy, niezależnie od okoliczności prawnych i faktycznych, z zastrzeżeniem, iż:

— cena oferty brutto ulegnie odpowiednio zmianie w przypadku zmian w zakresie stawek podatku VAT podatku akcyzowego.

W załączeniu do SIWZ projekt umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 203 po zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej przekazane przez Zamawiającego.

8.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie...

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert jest jawne

8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

8.1. plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

7. Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 24 ust. 7–12 ustawy Pzp. Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłankę fakultatywną opisaną w art. 24 ust. 5 pkt 1.

8. Oświadczenia lub dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału opisanych w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

II Koncesję na obrót energią.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda aby Wykonawca, który ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

8.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Uwaga:

Zamawiający wykorzystuje w procedurze legitymację zawartą w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

9. Zawartość, forma i sposób składania oraz otwarcie ofert:

— wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą,, kalkulacja ceny ofert, której wzór stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ,

— potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał dokumentu gwarancyjnego lub potwierdzenie wykonania przelewu). W przypadku pieniądza jest to wymóg formalny. Istotnym się osiągnięcie celu przez wadium,

— wypełniony JEDZ Wykonawca przesyła przed upływem terminu składania ofert w wersji elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębny dla każdego z nich. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,

— pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku Wykonaw...

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Opis warunków korzystania ze środków ochrony prawnej zawarto w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020