Suministros - 449406-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Pardubice: Camas para uso médico

2020/S 187-449406

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Número de identificación fiscal: 27520536
Dirección postal: Kyjevská 44
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 532 03
País: Chequia
Persona de contacto: Oddělení veřejných zakázek
Correo electrónico: zakazky@otidea.cz
Teléfono: +420 604200383
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nempk.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení

II.1.2)Código CPV principal
33192100 Camas para uso médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a rehabilitačních a vyšetřovacích stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné, několika nebo do všech částí veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 688 252.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Porodní lůžka

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100 Camas para uso médico
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubická a Chrudimská nemocnice

II.2.4)Descripción del contrato:

- 3 porodní lůžka pro porodnicko-gynekologické oddělení Pardubické nemocnice,

- 1 porodní lůžko pro gynekologicko-porodnické oddělení Chrudimské nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 933 885.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vyhřívaná lůžka

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100 Camas para uso médico
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubice

II.2.4)Descripción del contrato:

- 2 vyhřívaná lůžka na dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 380 166.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vyšetřovací a rehabilitační stoly

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100 Camas para uso médico
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,

Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy.

II.2.4)Descripción del contrato:

- 3 vyšetřovací stoly pro interní oddělení Pardubické nemocnice,

- 2 vyšetřovací stoly pro interní oddělení Svitavské nemocnice,

- 1 rehabilitační stůl pro rehabilitační oddělení Svitavské nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 661 157.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dětská lůžka

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100 Camas para uso médico
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,

Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí.

II.2.4)Descripción del contrato:

- 2 dětská lůžka pro dětské oddělení Pardubické nemocnice,

- 6 dětských lůžek pro dětskou chirurgii Pardubické nemocnice,

- 10 dětských lůžek pro dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 626 087.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Novorozenecká lůžka

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192100 Camas para uso médico
33192210 Mesas de reconocimiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

II.2.4)Descripción del contrato:

- 10 novorozeneckých lůžek pro novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 86 957.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001548

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Základní způsobilost dle § 74 zákona. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 4.2 písm. a) zadávací dokumentace, je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace;

c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace;

d) písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 4.2 písm. c) zadávací dokumentace;

e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 4.2 písm. d) zadávací dokumentace;

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 4.2 písm. e) zadávací dokumentace. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona:

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020