Suministros - 449464-2020

Submission deadline has been amended by:  489254-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Nowy Tomyśl: Reactivos de laboratorio

2020/S 187-449464

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
Número de identificación fiscal: 7881750689
Dirección postal: ul. Poznańska 30
Localidad: Nowy Tomyśl
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 64-300
País: Polonia
Persona de contacto: Danuta Orwat
Correo electrónico: dzp@szpital-nowytomysl.pl
Teléfono: +48 614427314
Fax: +48 614422152
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów diagnostycznych

Número de referencia: SPZOZ_NT. DZP.241.04.20
II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium analitycznego Zamawiającego oraz, w zależności od numeru pakietu, wydzierżawienie odpowiednich aparatów(lub systemu) do przeprowadzenia właściwych badań i zapewnienie obsługi serwisowej - zgodnie z asortymentem i warunkami przedstawionymi w Zał.1A do SIWZ Formularzu asortymentowo–cenowym, w którym podano szacunkową ilość produktów usystematyzowanych w 10 pakietach.

Oferowany przez Wykonawcę towar (aparaty, odczynniki i materiały eksploatacyjne) musi posiadać aktualne zezwolenia do stosowania w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z poźn. zm.) oraz posiadać stosowne certyfikaty CE i deklaracje zgodności.

Szczegółowe opisy odczynników oraz parametrów techniczno –funkcjonalnych aparatów znajdują się w Zał.1A do SIWZ Formularzu asort.–cenowym i w zał.do pakietów, w których przewidziana jest dzierżawa aparatów/systemu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1. Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 36 miesięcy

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
38430000 Aparatos de detección y análisis
33696200 Reactivos para análisis de sangre
50410000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego na 36 miesięcy. Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 1 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2. Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 105 000 morfologii na 36 miesięcy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
38430000 Aparatos de detección y análisis
33696200 Reactivos para análisis de sangre
50410000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2. Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z dostawą odczynników na 105 000 morfologii na 36 miesięcy

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 2 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3. Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 30 000 oznaczeń (ok. 27 oznaczeń dziennie)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
38430000 Aparatos de detección y análisis
33696200 Reactivos para análisis de sangre
50410000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 3. Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą odczynników na 30 000 oznaczeń (ok. 27 oznaczeń dziennie)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 3 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 36 m-cy

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
38430000 Aparatos de detección y análisis
33696200 Reactivos para análisis de sangre
50410000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 4. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego na 36 miesięcy

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 4 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5. Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy (barwniki)

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200 Reactivos para análisis de sangre
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 5. Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy (barwniki)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 5.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6. Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy (testy)

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200 Reactivos para análisis de sangre
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 6. Dostawa odczynników do metod manualnych na 36 miesięcy (testy)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 6

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 7. Dostawa pasków do moczu na 39 000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzo-wanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moc

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696700 Reactivos urológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 7. Dostawa pasków do moczu na 39 000 badań wraz z dzierżawą i serwisem w pełni zautomatyzo-wanego systemu analizy moczu składającego się z modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu oraz modułu do oceny upostaciowanych elementów w moczu na 36 miesięcy

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 7 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczno-funkcjonalne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 8. Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 36 miesięcy (I.)

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200 Reactivos para análisis de sangre
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 8. Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 36 miesięcy (I.)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 8. oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 9. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System (będącego własnością zamawiającego) wraz z dzierżawą oprogra

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200 Reactivos para análisis de sangre
50420000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos
50410000 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos de medida, pruebas y verificación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 9. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej do systemu DiaMed-ID Micro Typing System (będącego własnością zamawiającego) wraz z dzierżawą oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi oraz dzierżawą systemu i (wirówka + inkubator) stanowiącego backup dla istniejącego systemu oraz bezpłatnym serwisem sprzętu i aparatury na 36 miesięcy - (II.)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 9 oraz w zał. nr 1 do ww. Pakietu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 10. Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 36 miesięcy - (III.)

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200 Reactivos para análisis de sangre
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu, ul. Sienkiewicza 3 – Laboratorium Analityczne, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 10. Dostawa odczynników do serologii grup krwi na 36 miesięcy - (III.)

Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ: Pakiet nr 10.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystanie z prawa opcji –zwiększenie ilości poszczególnych pozycji asortymentowych do 20 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, w sytuacjach opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, ze zm.).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V. oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, innych wymogów SIWZ, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie dokumentu (JEDZ) wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c)Koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego (dla Pakietów nr 1 - 38).

d)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

e)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

f)dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (Wykonawca nie musi składać dokumentów dla podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp)

g)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a)Pkt 4 lit. a) SIWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP;

b)Pkt 4 lit. b)SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) niniejszego rozdziału SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Terminy określone w pkt 5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VII Pkt 4 lit. a)SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5. lit. a)SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sposobu wykonania zamówienia z wymogami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

a)opisy/ karty techniczne / instrukcje obsługi i konserwacji oferowanych aparatów lub oprogramowania, potwierdzające spełnianie wymagań narzuconych dla przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zał. 1A dla poszczególnych Pakietów (dla Pakietów, które swym zakresem obejmują dzierżawę aparatów lub oprogramowania).

b)ulotki/instrukcje używania / karty charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników wyszczególnionych w poszczególnych pakietach Formularza asortymentowo-cenowego potwierdzające spełnianie wymagań narzuconych dla przedmiotu zamówienia w szczególności określające:

— zasadę wykonywania badania,

— wykaz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w tym odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych potrzebnych do wykonania danego oznaczenia,

— ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące użytkowania odczynników,

— instrukcje przygotowania materiału do badań,

— opis postępowania analitycznego,

— opis charakterystyki parametrów analitycznych zwalidowanej metody,

— wykaz czynników interferujących,

— zakres biologicznych wartości referencyjnych uzyskiwanych przy stosowaniu danej metody, z podaniem źródła informacji,

— sposób obliczania i formułowania wyników

— aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych odczynników wyszczególnionych w poszczególnych pakietach Formularza asortymentowo-cenowego zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1225) dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne lub oświadczenie, że nie wymagają.

Ulotki/instrukcje używania spełniających wymagania określone w ust. 8.7 Część II załącznika nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1127).

c) aktualne dokumenty uprawniające do stosowania całości oferowanego wyrobu (aparaty, odczynniki i materiały eksploatacyjne - w zależności od zakresu przedmiotowego pakietu) w Polsce tj. świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, wpis do urzędowego wykazu materiałów medycznych lub dokument CE – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186 ze zm.).

Dla Pakietów nr 8, 9 i 10 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia ww. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego w terminie określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Dla Pozostałych Pakietów Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów. Ww. dokumenty zostaną przedłożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania.

d) dla Pakietu 8 i 9: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, winien złożyć wydruk(i) z urządzenia monitorującego wykonanie dostaw transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (w temp. 2-8 st. C). W przypadku składania oferty na oba pakiety wystarczy 1 wydruk.

e) dla pakietu nr 2 Zamawiający może wezwać wykonawcę do dostarczenia zrzutu ekranu obrazującego szacowanie przez system zużycia odczynników, wraz z prezentacją takiego zużycia w formie czytelnej dla operatora, podanej na monitorze informacji o poziomie zużycia odczynników.

f) Próbki (dot. pakietu nr 9) oferowanych mikrokart (2 szt. z każdego rodzaju) wraz z niezbędnymi certyfikatami poświadczającymi zastosowane w nich odczynniki.)

Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów, które winien złożyć Wykonawca określone zostały w Warunkach bezwzględnie wymaganych dla każdego Pakietu oraz załączniku do każdego Pakietu (w Zał. 1A)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy:Zał.nr 6 do SIWZ.

Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz zmiany umowy zawarte ww wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:15
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl, w siedzibie zamawiającego (SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30) w gabinecie Dyrektora – pokój nr 4. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl na stronie dotyczącej niniejszego postępowania do dnia28.10.2020 do godz. 9:00.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 1do SIWZ;

b)Formularz asortymentowo – cenowy sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Zał.1A do SIWZ (dla Pakietów na które składa ofertę Wykonawca);

c)oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony i przesłany w wymaganej formie(zgodnie z instrukcją określoną w Rozdz. VII pkt 1.1. SIWZ);

d) w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć oryginał lub odpis notarialny pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisany przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub notariusza;;

e) dokumenty potwierdzające zaoferowane parametry, które są punktowane w kryterium oceny ofert (w kryterium Parametry techniczno-funkcjonalne)

f)zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

3.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.

4.Oferta powinna być:

— sporządzona w sposób czytelny na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,

— złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl,

— podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz, kontakt: p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl, tel. 61/4437466;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH Nr postępowania SPZOZ_NT.DZP.241.04.20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 10.Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 12.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020