Suministros - 449490-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Instalaciones de calderas

2020/S 187-449490

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: MVM ERBE Energetika Mérnökiroda Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_80188902
Dirección postal: Budafoki út 95.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1117
País: Hungría
Persona de contacto: Ihnáthné Tárnok Zita
Correo electrónico: zita.tarnok@erbe.hu
Teléfono: +36 13824869
Fax: +36 13824800
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.erbe.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egyéb szervezet
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Egyéb főtevékenység

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

12,4 MW-os villamos forróvíz kazán beszerzése

Número de referencia: EKR000162182020
II.1.2)Código CPV principal
42160000 Instalaciones de calderas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés "12,4 MW-os villamos forróvíz kazán és segédberendezéseinek beszerzése" tárgyban

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42164000 Instalaciones auxiliares para calderas
45315100 Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2840 Oroszlány, Külterület 0718/09. Hrsz.

II.2.4)Descripción del contrato:

12,4 MW hőteljesítményű belső tartályos, elektródás, középfeszültségű villamos forróvíz kazán és segédberendezéseinek szállítása, kiviteli, megvalósulási és engedélyezési terv készítése a 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A szállítási terjedelembe beletartozik a kazán működőképességének biztosításához szükséges összes segédrendszer, beleértve – de nem ezekre korlátozódva – az alábbi berendezéseket:

— keringtető szivattyú,

— hőtartó szivattyú,

— a hőátadást biztosító hőcserélő,

— primer oldali szabályozás szerelvényei, armatúrák

— tápvíztartály szivattyúval,

— a szükséges vegyszeradagoló rendszer kompletten, mely a villamos kazán forróvíz kör vízminőségét direktben állítja be a megfelelő paraméterekre,

— a leiszapolás hűtéséhez szükséges tartály,

— a nyomástartás megoldása: pl. nitrogén gázpárnával (az ehhez szükséges berendezésekkel) vagy szivattyúkkal automata nyomástartás és pótvíz adagolás az OEF rendelkezésére álló pótvíz tartályaiból, membrános tágulási tartállyal és előtét tartállyal,

— a szükséges számú biztonsági szelep,

— a kezeléshez/karbantartáshoz szükséges elzáró, légtelenítő, ürítő szerelvények,

— összekötéséhez szükséges csővezetékek,

— terepi műszerezés (helyi és távadós műszerek),

— végrehajtó és beavatkozó szervek,

— motorok, frekvenciaváltók,

— a kazán működtetéséhez szükséges 0,4 kV-os villamos elosztó és kapcsoló berendezések,

— a rendszer vezérlését, védelmét és szabályozását és helyi kezelhetőségét biztosító irányítástechnikai berendezések az összes szükséges hardver és szoftver elemmel,

— erős és gyengeáramú kábelezés a kazánsziget szállítási terjedelmén belül,

— távfelügyelethez és távműködtetéshez szükséges szabványos Modbus RTU csatlakozó felület,

— a kezeléshez szükséges pódiumok, acélszerkezetek,

— szigetelési terv a szállítási terjedelemre, szigetelést tartó elemek specifikációja, a hegesztett szigetelést tartó elemek felhegesztése az érintett berendezésre.

A villamos forróvíz kazán teljes körű szigetelése, héjjalása a szállítási terjedelem része,

A villamos forróvíz kazánon kívül szállított egységek szigetelése, szigetelőanyaga és a szigetelés burkolata nem része az Ajánlattevő szállítási terjedelemének,

— a szereléshez szükséges összes segédanyag.

Az ajánlat tárgyát képezi a fenti berendezések helyszínre szállítása szállítható méretre előgyártott formában, csatlakozási pontokon (szállítási határokon) belüli összeszerelés felügyelete (az ehhez szükséges minden anyaggal Ajánlattevő terjedelme), üzembe helyezés, oktatás tartása a kezelők számára (2 alkalom elmélet, 2 alkalom gyakorlat 5-5 fő részére az üzembe helyezés során), és részvétel a 72 órás próbaüzemen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Az ajánlattevő által vállalt minimális (~ 0 %) szabályozási teljesítményszint Teljesítményüzemben (névleges teljesítmény %-ában megadva) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Melegen tartás hőoldali energiaigénye/hővesztesége Üzemkész Állapotban (GJ/h) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Melegen tartás villamosenergia igénye Üzemkész Állapotban (kWh/h). Tartalmazza az összes villamos fogyasztást (keringtető szivattyú, műszerezés, automatika). / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Minősített ajánlattevőknek a 321/2011. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése alapján kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá. Ajánlatkérő a III.1.2) pontban, valamint a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket e rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 051-120600
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

12,4 MW-os villamos forróvíz kazán beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § a) bekezdése értelmében:

Ajánlattevő részéről végleges ajánlatában benyújtott ajánlati árra a fedezet nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, és nem tud többletforrást biztosítani, ezért a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a közbeszerzési eljárás eredménytelen.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) bekezdése szerinti adatok:

Ajánlattevő neve: Auxilien, a.s.

Ajánlattevő címe: Praha 5, 15000, Náměstí 14. října 1307/2

Ajánlattevő adószáma: CZ 282 17 080

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148–150. §-ai szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020