Suministros - 449512-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2020/S 187-449512

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varuförsörjningen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0024
Postadress: Virdings Allé 32B, hus 13 plan 3
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Postnummer: 754 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Kent Ström
E-post: kent.strom@varuforsorjningen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

P-Glukos

Referensnummer: VF2019-0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2019-0014 P-Glukos

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:50 "P-Glukos"

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:4 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2019-11-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2021-10-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2019-0014 P-Glukos

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:50 "P-Glukos"

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:4 000 000 kr,dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2019-11-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2021-10-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Bästa förhållande mellan pris och kvalitet / Viktning: 60 % Ska / 40 % Bör
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 109-264685
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/09/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Roche Diagnostics Scandinavia AB
Nationellt registreringsnummer: 556067-8194
Postadress: Box 1228
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Postnummer: 171 23
Land: Sverige
E-post: Mirja.Mindemark@roche.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020