Suministros - 449515-2020

25/09/2020    S187

Sverige-ÅKERSBERGA: Elskåp

2020/S 187-449515

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Roslagsvatten AB
Nationellt registreringsnummer: 556142-2394
Ort: ÅKERSBERGA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 184 86
Land: Sverige
E-post: upphandling@roslagsvatten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.roslagsvatten.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende tillverkning och leverans av serviscentraler, fastighetscentraler samt apparatskåp

Referensnummer: 456827
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44211200 Elskåp
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen gäller ramavtal avseende tillverkning och leverans av serviscentraler, fastighetscentraler samt apparatskåp tillhörande befintliga VA-anläggningar.

Fullständiga villkor och förutsättningar för upphandlingen och det efterföljande åtagandet framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31000000 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31200000 Eldistributions- och reglerutrustning
31210000 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31213300 Kabeldistributionsskåp
31600000 Elektrisk utrustning
31680000 Elektrisk utrustning och tillbehör
45252200 Utrustning till reningsverk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Åkersberga

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller ramavtal avseende tillverkning och leverans av serviscentraler, fastighetscentraler samt apparatskåp tillhörande befintliga VA-anläggningar.

Fullständiga villkor och förutsättningar för upphandlingen och det efterföljande åtagandet framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 024-052881
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende tillverkning och leverans av serviscentraler, fastighetscentraler samt apparatskåp

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/04/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ASB i Mariestad AB
Nationellt registreringsnummer: 556749-5576
Postadress: Förrådsgatan 45
Ort: Mariestad
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 542 35
Land: Sverige
E-post: kenneth@asb-ma.se
Internetadress: http://asb-ma.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 12 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020