Suministros - 449567-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Paks: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2020/S 187-449567

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_79228174
Dirección postal: Vasút utca 1.
Localidad: Paks
Código NUTS: HU233 Tolna
Código postal: 7030
País: Hungría
Persona de contacto: Vörös Gabriella
Correo electrónico: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Teléfono: +36 204485082
Fax: +36 75507295
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mvm-informatika.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.mvm-informatika.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Gazdasági társaság
I.5)Principal actividad
Otra actividad: informatikai szolgáltatás

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Multifunkciós eszközök

Número de referencia: EKR000448732020
II.1.2)Código CPV principal
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérő az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződésespartnerek, valamint a meghatározott NKM Csoport tagvállalatai részére a szerződés időtartama alatt összesen legalább 1750 db multifunkciós és nyomat előállító eszközök beszerzésére és üzemeltetésére irányuló szerződést kíván kötni az ajánlati dokumentációban részletezett részletes műszaki tartalom szerint.

Ajánlatkérő székhelyén, telephelyein és fióktelepén, valamint a szolgáltatási tevékenységével érintett ügyfelei székhelyein és telephelyein üzemelő, a szolgáltatásba bevont, a Műszaki Leírásban részletezett berendezések üzemeltetési és karbantartási tevékenységére az elvárható legmagasabb minőségben - összhangban a gyártóielőírásokkal, és a Műszaki Leírás szerinti új eszközök vásárlása, illetve meglévő eszközök cseréje.

A beszerzés során Ajánlattevőnek lehetősége van ajánlatában a jelenlegi nyomatelszámoló rendszermegtartására vagy annak cseréjére is, de csere esetén a csere költségét Ajánlattevő viseli Ajánlatkérő jelenlegi6500-as felhasználói bázisának mértékéig. A cégcsoport felhasználószámának növekedése okán a jelenleginyomatelszámoló rendszer licenceinek bővítése szükséges, ennek költségeit Ajánlatkérő az opció terhére kívánja lehívni szükség esetén..

Rendelkezésre álló összeg: nettó 1 113 692 300 Ft + 30 % opció, azaz összesen: 1 447 800 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiek szerint alapösszeg teljesítésére vállal kötelezettséget, az opcionális összeg lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós lehívás lehetőségét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 447 800 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79820000 Servicios relacionados con la impresión
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU23 Dél-Dunántúl
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1. Ajánlatkérő további telephelyei a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező1. sz. műszaki mellékletben kerültek felsorolásra.

II.2.4)Descripción del contrato:

Jelen közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérő az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződésespartnerek, valamint a meghatározott NKM Csoport tagvállalatai részére a szerződés időtartama alatt összesenlegalább 1750 db multifunkciós és nyomat előállító eszközök beszerzésére és üzemeltetésére irányulószerződést kíván kötni az ajánlati dokumentációban részletezett részletes műszaki tartalom szerint.

Ajánlatkérő székhelyén, telephelyein és fióktelepén, valamint a szolgáltatási tevékenységével érintett ügyfeleiszékhelyein és telephelyein üzemelő, a szolgáltatásba bevont, a Műszaki Leírásban részletezett berendezéseküzemeltetési és karbantartási tevékenységére az elvárható legmagasabb minőségben - összhangban a gyártóielőírásokkal, és a Műszaki Leírás szerinti új eszközök vásárlása, illetve meglévő eszközök cseréje.

A beszerzés során Ajánlattevőnek lehetősége van ajánlatában a jelenlegi nyomatelszámoló rendszermegtartására vagy annak cseréjére is, de csere esetén a csere költségét Ajánlattevő viseli Ajánlatkérő jelenlegi6500-as felhasználói bázisának mértékéig. A cégcsoport felhasználószámának növekedése okán a jelenleginyomatelszámoló rendszer licenceinek bővítése szükséges, ennek költségeit Ajánlatkérő az opció terhérekívánja lehívni szükség esetén..

Rendelkezésre álló összeg: nettó 1 113 692 300 Ft + 30 % opció, azaz összesen: 1 447 800 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiek szerint alapösszeg teljesítésére vállal kötelezettséget, az opcionális összeg lehívásátAjánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós lehívás lehetőségét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

A 2019. évi üzleti terv és a 2020. évre vonatkozó kitekintés tervezése során az alábbi beruházási (CAPEX) ésüzemeltetési költség (OPEX) keretek kerülnek tervezésre a beszerzés fedezetére:

Részletes tervezési adatok:

Megnevezés 2020. év (db) 2021. év (db) 2020-2021 összesen (db)

A3 mono MFP (Közepes teljesítményű multifunkciós eszköz) 176 107 283

A3 mono MFP (Nagy teljesítményű multifunkciós eszköz) 2 1 3

A3 mono MFP (Közepes és nagy teljesítményű multifunkciós eszköz) összesen 178 108 286

A4 mono printer (Kis-közepes teljesítményű lézernyomtató) 196 439 635

A4 mono printer (Asztali nagy teljesítményű lézernyomtató) 4 2 6

A4 mono printer (Asztali kis-közepes és nagy teljesítményű lézernyomtató) összesen 200 441 641

A4 mono MFP (Kis teljesítményű multifunkciós eszköz) 69 47 116

A4 színes printer (Kis-közepes teljesítményű lézernyomtató) 333 58 391

A4 színes MFP (Kis teljesítményű multifunkciós eszköz) 65 1 66

A3 színes MFP (Közepes teljesítményű multifunkciós eszköz) 158 92 250

Mindösszesen 1003 747 1 750

Nyomtatott példányszám (fekete-fehér) 57 214 274

Nyomtatott példányszám (színes) 16 506 158

Mindösszesen 73 720 432

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásbanhivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Súlyozott nettó kedvezmény mértéke alkatrész listaárból (%/db) / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 98
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rendelkezésre álló összeg: nettó 1 113 692 300 Ft + 30 % opció, azaz összesen: 1 447 800 000 Ft

Ajánlatkérő a fentiek szerint alapösszeg teljesítésére vállal kötelezettséget, az opcionális összeg lehívását Ajánlatkérő, mint opciós jogosultságot rögzíti. Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós lehívás lehetőségét aszerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ajánlatkérő a II.2.7) pontban tájékoztató jelleggel adott meg kezdési időpontot, annak időpontja aközbeszerzési eljárás lefolytatásának időfüggvénye alapján változhat.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-239784
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

MVM csoport és a csoporton kívüli szerződéses part

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: IMG Solution Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_77250885
Dirección postal: Lajos utca 26.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1023
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Teléfono: +36 17000667
Fax: +36 17000668
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: MPS eXpert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_22637026
Dirección postal: Lajos utca 93-99. A. lh. fszt.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1036
País: Hungría
Correo electrónico: info@expertprint.hu
Teléfono: +36 203207000
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 447 800 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Multifunkciós és nyomat előállító eszközök üzemeltetése telephely-biztonsági tanúsítvánnyal összefüggő szolgáltatás biztosítása

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Dockland Services Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2-4.

Adószám: 14760082-2-41

Ajánlattevő neve: MPS eXpert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos Utca 93-99. A. lh. fszt.

Adószám: 24675509-2-41

Ajánlattevő neve: IMG Solution Kft.

Székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 26.

Adószám: 14894262-2-41

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020