Suministros - 449639-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Radom: Lámparas de quirófano

2020/S 187-449639

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 670209356
Dirección postal: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-617
País: Polonia
Persona de contacto: Agata Łuczycka-Chojnacka
Correo electrónico: dzp@wss.com.pl
Teléfono: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://wss.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Número de referencia: DZP.341.27.2020
II.1.2)Código CPV principal
31524110 Lámparas de quirófano
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz demontaż istniejących lamp wraz z montażem i uruchomieniem nowych lamp operacyjnych i lamp zabiegowych dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w umowie.

Zamówienie składa się z 4 części:

— część 1 – lampa operacyjna pojedyncza – 8 szt.,

— część 2 – lampa operacyjna podwójna – szt. 3,

— część 3 – lampa operacyjna podwójna w zestawie z kamerą – szt. 3,

— część 4 – lampa zabiegowa – szt. 2.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 859 832.97 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej pojedynczej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31524110 Lámparas de quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu 26-617 przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, demontaż istniejących lamp i montaż nowych lamp operacyjnych pojedynczych sztuk 8 o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr A do SIWZ.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 1 w wysokości: 2 470,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej podwójnej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31524110 Lámparas de quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu 26-617 przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, demontaż istniejących lamp i montaż nowych lamp operacyjnych podwójnych sztuk 3 o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr B do SIWZ.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w wysokości: 2 080,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej podwójnej w zestawie z kamerą

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31524110 Lámparas de quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu 26-617 przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, demontaż istniejących lamp i montaż nowych lamp operacyjnych podwójnych w zestawie z kamerą sztuk 3 o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr C do SIWZ.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 3 w wysokości: 4 300,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa lampy zabiegowej

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31524110 Lámparas de quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu 26-617 przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, demontaż istniejących lamp i montaż nowych lamp zabiegowych sztuk 2 o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr D do SIWZ.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 4 w wysokości: 270,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 120-291518
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej pojedynczej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogusław Smoleński, Ermed Medical Equipment Service, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Dirección postal: ul. Wacyńska 20
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26--600
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 246 369.12 PLN
Valor total del contrato/lote: 230 933.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej podwójnej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogusław Smoleński, Ermed Medical Equipment Service, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Dirección postal: ul. Wacyńska 20
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-600
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 207 674.73 PLN
Valor total del contrato/lote: 212 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa lampy operacyjnej podwójnej w zestawie z kamerą

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogusław Smoleński, Ermed Medical Equipment Service, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Dirección postal: ul. Wacyńska 20
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 430 115.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 386 499.69 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa lampy zabiegowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bogusław Smoleński, Ermed Medical Equipment Service, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Dirección postal: ul. Wacyńska 20
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-600
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 443.96 PLN
Valor total del contrato/lote: 30 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty za pośrednictwem formularza wypełnionego bezpośrednio na platformie Marketplanet OnePlace. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia do oferty należy dołączyć:

1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w formie zgodnie z rozdz. VI. SIWZ;

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być dołączone do oferty:

3. wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do umowy (w częściach w których Wykonawca składa ofertę);

4. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

5. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ;

6. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

7. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8. dowód wniesienia wadium;

9. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020