Suministros - 449643-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Końskie: Prendas de vestir de protección biológica y química

2020/S 187-449643

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Konecki
Dirección postal: ul. Stanisława Staszica 2
Localidad: Końskie
Código NUTS: PL721 Kielecki
Código postal: 26-200
País: Polonia
Persona de contacto: Barbara Panek
Correo electrónico: barbara.panek@konecki.powiat.pl
Teléfono: +48 412604779
Fax: +48 413728320
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia_publiczne
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup materiałów ochrony osobistej i wyposażenie stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 (zam. podzielone na 5 części)

Número de referencia: IM.272.2.4.2020
II.1.2)Código CPV principal
35113410 Prendas de vestir de protección biológica y química
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów ochrony osobistej i wyposażenie stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 (zam. podzielone na 5 części):

Część 1 – Zakup fartuchów chirurgicznych, fartuchów flizelinowych, kombinezonów ochronnych jednorazowych, rękawic ochronnych;

Część 2 – Zakup masek chirurgicznych, masek typu FFP2, masek typu FFP3;

Część 3 – Zakup gogli ochronnych, osłon na buty, przyłbic z ochroną twarzy (wielorazowego użytku);

Część 4 – Zakup środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji z jonami srebra;

Część 5 – Zakup urządzeń do dezynfekcji, lampy bakteriobójczej przepływowej, kurtyn do higienizacji;

Na potrzeby projektu pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 563 081.85 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup fartuchów chirurgicznych, fartuchów flizelinowych, kombinezonów ochronnych jednorazowych, rękawic ochronnych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33199000 Vestuario médico
35113410 Prendas de vestir de protección biológica y química
18424300 Guantes desechables
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat konecki

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą fartuchów chirurgicznych, fartuchów flizelinowych, kombinezonów ochronnych jednorazowych, rękawic ochronnych:

a) fartuch chirurgiczny – 5 925 sztuk;

b) fartuch flizelinowy – 13 004 sztuk;

c) kombinezon ochronny jednorazowy – 3 037 sztuk;

d) rękawice ochronne – 121 915 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu inwestycyjnego 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie: dotyczy wszystkich części – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup masek chirurgicznych, masek typu FFP2, masek typu FFP3

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113410 Prendas de vestir de protección biológica y química
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat konecki

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą masek chirurgicznych, masek typu FFP2, masek typu FFP3:

a) maska chirurgiczna – 61 183 sztuki;

b) maska typu FFP2 – 4 813 sztuk;

c) maska typu FFP3 – 1 927 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu inwestycyjnego 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie: dotyczy wszystkich części – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup gogli ochronnych, osłon na buty, przyłbic z ochroną twarzy (wielorazowego użytku)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113410 Prendas de vestir de protección biológica y química
33735100 Gafas protectoras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat konecki

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą gogli ochronnych, osłon na buty, przyłbic z ochroną twarzy (wielorazowego użytku):

a) google ochronne – 837 sztuk;

b) osłony na buty – 5 877 sztuk;

c) przyłbica z ochroną twarzy (wielorazowego użytku) – 2 009 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu inwestycyjnego 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie: dotyczy wszystkich części – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji z jonami srebra

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600 Antisépticos y desinfectantes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat konecki

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji z jonami srebra:

a) środek do dezynfekcji powierzchni – 5 334 litrów;

b) środek do dezynfekcji rąk – 4 883 litry;

c) środek do dezynfekcji z jonami srebra – 1 280 litrów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu inwestycyjnego 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie: dotyczy wszystkich części – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup urządzeń do dezynfekcji, lampy bakteriobójczej przepływowej, kurtyn do higienizacji

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191000 Aparatos para esterilización, desinfección e higiene
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat konecki

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą urządzeń do dezynfekcji, lampy bakteriobójczej przepływowej, kurtyn do higienizacji:

a) urządzenie do dezynfekcji – 10 sztuk;

b) lampa bakteriobójcza przepływowa – 1 sztuka;

c) kurtyna do higienizacji – 4 sztuki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w ramach naboru RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/2 Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu inwestycyjnego 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług

II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie: dotyczy wszystkich części – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-370538
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zakup fartuchów chirurgicznych, fartuchów flizelinowych, kombinezonów ochronnych jednorazowych, rękawic ochronnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, Tomasz Podesek
Dirección postal: ul. Langiewicza 80
Localidad: Busko-Zdrój
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 28-100
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@armed.pl
Teléfono: +48 413787289
Fax: +48 413708081
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 384 089.25 PLN
Oferta más baja: 445 320.30 PLN / Oferta más elevada: 445 320.30 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Zakup masek chirurgicznych, masek typu FFP2, masek typu FFP3

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Zakup gogli ochronnych, osłon na buty, przyłbic z ochroną twarzy (wielorazowego użytku)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Zakup środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji z jonami srebra

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Zakup urządzeń do dezynfekcji, lampy bakteriobójczej przepływowej, kurtyn do higienizacji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TOP-GYM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Stanisława Staszica 7, 55-011 Siechnice
Dirección postal: ul. Stanisłąwa Staszica 7
Localidad: Siechnice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 55-011
País: Polonia
Correo electrónico: wojciech@top-gym.pl
Teléfono: +48 41662184748
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 158 695.37 PLN
Oferta más baja: 203 398.30 PLN / Oferta más elevada: 203 398.30 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.8. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

19.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020