Suministros - 449743-2020

25/09/2020    S187

Polska-Gołańcz: Elektryczność

2020/S 187-449743

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Gołańcz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661975765
Adres pocztowy: ul. doktora Piotra Kowalika 2
Miejscowość: Gołańcz
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.golancz.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Budzyń
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070016328
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 16A
Miejscowość: Budzyń
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-840
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.budzyn.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chodzież
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070016311
Adres pocztowy: ul. Notecka 28
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminachodziez.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Chodzieży
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070059823
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 2
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.chodziez.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Chodzieski
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070069997
Adres pocztowy: ul. Wiosny Ludów 1
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiat-chodzieski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasteczko Krajeńskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7642461433
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 16
Miejscowość: Miasteczko Krajeńskie
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 89-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Damasławek
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661977273
Adres pocztowy: ul. Rynek 8
Miejscowość: Damasławek
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gnieźnieński
Krajowy numer identyfikacyjny: 7842452551
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 9/10
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat-gniezno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 7841993598
Adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 18
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.psse-gniezno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kłecko
Krajowy numer identyfikacyjny: 7842438290
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 14
Miejscowość: Kłecko
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-270
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.klecko.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łubowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7842299291
Adres pocztowy: Łubowo 1
Miejscowość: Łubowo
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Margonin
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070055742
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Margonin
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-830
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.margonin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mieleszyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 7842427501
Adres pocztowy: Mieleszyn 23
Miejscowość: Mieleszyn
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-212
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7842167069
Adres pocztowy: Przysieka 21A
Miejscowość: Mieleszyn
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-212
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mieścisko
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661896008
Adres pocztowy: pl. Powstańców Wlkp. 13
Miejscowość: Mieścisko
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-290
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miescisko.bip.net.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mrocza
Krajowy numer identyfikacyjny: 5581766863
Adres pocztowy: pl. 1 Maja 20
Miejscowość: Mrocza
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.mrocza.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rogoźno
Krajowy numer identyfikacyjny: 6060066997
Adres pocztowy: ul. Nowa 2
Miejscowość: Rogoźno
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.rogozno.ug.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wągrowiec
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661968498
Adres pocztowy: ul. Cysterska 22
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminawagrowiec.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sępólno Krajeńskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5040013744
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 11
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.gmina-sepolno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sicienko
Krajowy numer identyfikacyjny: 5542657609
Adres pocztowy: ul. Mrotecka 9
Miejscowość: Sicienko
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sicienko.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szamocin
Krajowy numer identyfikacyjny: 6070016423
Adres pocztowy: pl.. Wolności 19
Miejscowość: Szamocin
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip2.wokiss.pl/szamocin/bip.html
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szubin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5581723233
Adres pocztowy: ul. Kcyńska 12
Miejscowość: Szubin
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.szubin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnówka
Krajowy numer identyfikacyjny: 7671674657
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 2
Miejscowość: Tarnówka
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 77-416
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tarnowka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wapno
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661989939
Adres pocztowy: ul. Solna 1/2
Miejscowość: Wapno
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.wapno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wągrowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661963101
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 15
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.wagrowiec.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Więcbork
Krajowy numer identyfikacyjny: 5040025842
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 22
Miejscowość: Więcbork
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5580001466
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 2
Miejscowość: Więcbork
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zgkwiecbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zakrzewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7671609418
Adres pocztowy: ul. Kujańska 5
Miejscowość: Zakrzewo
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 77-424
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wokiss.pl/zakrzewo
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Złotów
Krajowy numer identyfikacyjny: 7671669426
Adres pocztowy: al. Piasta 1
Miejscowość: Złotów
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 77-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Bielecki
E-mail: usc@golancz.pl
Tel.: +48 672683322
Faks: +48 672615911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zlotow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Numer referencyjny: ZP.271.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 3 079 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 31 583,22 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 21 887,48 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 9 695,74 MWh.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 131 590.40 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu wągrowieckiego, chodzieskiego, gnieźnieńskiego, sępoleńskiego, złotowskiego, nakielskiego, bydgoskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów o łącznym szacowanym woluminie 21 887,48 MWh w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu wągrowieckiego, chodzieskiego, gnieźnieńskiego, sępoleńskiego, złotowskiego, nakielskiego, bydgoskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego o łącznym szacowanym woluminie 9 695,74 MWh w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-285791
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.9.2020
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enea S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770020640
Adres pocztowy: Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@enea.pl
Tel.: +48 618845450
Adres internetowy: www.enea.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 222 868.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 347 369.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.9.2020
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enea S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7770020640
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-201
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@enea.pl
Tel.: +48 618845450
Adres internetowy: www.enea.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 908 722.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 540 283.88 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020