Suministros - 449744-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Eger: Electricidad

2020/S 187-449744

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_75840822
Dirección postal: Dobó István tér 2.
Localidad: Eger
Código NUTS: HU312 Heves
Código postal: 3300
País: Hungría
Persona de contacto: Fodor Péter
Correo electrónico: fodor.peter@ph.eger.hu
Teléfono: +36 36523700
Fax: +36 36523786
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.eger.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Eger - villamos energia

Número de referencia: EKR000618092020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Általános felhasználású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 2021.1.1 00:00 CET – 2022.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 248 476 252.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Általános felhasználású villamos energia

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU312 Heves
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4)Descripción del contrato:

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.1.1 00:00 CET – 2022.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, 4 818 952 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Közvilágítási célú villamos energia

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU312 Heves
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4)Descripción del contrato:

Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2021.1.1 00:00 CET – 2022.12.31. 24:00 CET közötti időszakban, 3 909 866 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az áfát, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 123-301184
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Általános felhasználású villamos energia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_14507881
Dirección postal: Infopark sétány 1.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1117
País: Hungría
Correo electrónico: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Teléfono: +36 302541842
Fax: +36 14865698
Dirección de internet: http://www.e2hungary.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 166 253 844.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 148 833 333.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Közvilágítási célú villamos energia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NKM Energia Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_10366000
Dirección postal: II. János Pál pápa tér 20.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1081
País: Hungría
Correo electrónico: boksay.katalin@nkm.energy
Teléfono: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Dirección de internet: http://www.nemzetikozmuvek.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 123 160 758.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 99 642 919.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. rész vonatkozásában:

E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám:25343502-2-44

NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44

JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) Adószám: 12936773-2-44

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44

2. rész vonatkozásában:

E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám:25343502-2-44

NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Adószám: 26713111-2-44

JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.) Adószám: 12936773-2-44

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) Adószám: 24765648-2-44

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) Adószám: 12928130-2-44

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020