Suministros - 449833-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Sucha Beskidzka: Implantes ortopédicos

2020/S 187-449833

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Szpitalna 22
Localidad: Sucha Beskidzka
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 34-200
País: Polonia
Persona de contacto: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyła, Agnieszka Pajerska
Correo electrónico: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Teléfono: +48 338723323
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zozsuchabeskidzka.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa endoprotez i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych

Número de referencia: ZOZ.V.010/DZP/56/20
II.1.2)Código CPV principal
33183100 Implantes ortopédicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez.

Zamówienie zostało podzielone na 6 części.

CPV: 331831007 (implanty ortopedyczne).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji (pakiety 1–6). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 986 480.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu kolanowego w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 4.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez stawu barkowego i łokciowego w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 5.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa protez poresekcyjnych w asortymencie i ilości określonej w pakiecie nr 6.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: termin ważności / Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 147-360979
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 02-135
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 898 040.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 897 720.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Płowiecka 75
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 04-501
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 426 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 423 050.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Płowiecka 75
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 04-501
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 456 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 458 050.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Johnson & Johnson sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Iłżecka 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 02-135
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 708 660.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 708 660.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LIT sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jelenia 34
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-791
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 499 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 499 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587707
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020