Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 449868-2020

25/09/2020    S187

România-Pitești: Mere

2020/S 187-449868

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Arges
Număr naţional de înregistrare: 4229512
Adresă: Piața Vasile Milea nr. 1
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Țară: România
Persoană de contact: Emil Codruț Mara
E-mail: codrut.mara@cjarges.ro
Telefon: +40 248220075
Fax: +40 248220075
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjarges.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de fructe proaspete (mere) pentru perioada 2018-2021

Număr de referinţă: 4229512-2018-4
II.1.2)Cod CPV principal
03222321 Mere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de fructe proaspete (mere) ce vor fi distribuite elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si prescolarilor din gradinitele de stat si private cu program normal de patru ore, in perioada 2018-2021, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, fara TVA, cheltuiuelile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsul AC vor fi publicate in SEAP in termen de șase zile inainte de data-lim. de dep. a of., conf. art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016, AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 9 999 668.16 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zona Sud

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03222321 Mere
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul Argeș (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 (zona Sud) — cantitate minima = 4 743 615 buc. și cantitate maxima = 5 270 684 buc. Acord-cadru: valoare minima: 2 590 013,79 RON; valoare maxima: 2 877 793,45 RON. Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit. min.: 527 070 buc. și cantit. max.: 585 632 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 319 755,07 RON fara TVA.

Valoarea estimata (5 270 684 buc. x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018-2019: 29 509 prescolari si elevi; anul scolar 2019-2020: 29 269 prescolari si elevi; anul scolar 2020-2021: 29 147 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene „Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zona Nord

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03222321 Mere
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul Arges, (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 (zona Nord) – cantitate minima = 4 884 714 buc. și cantitate maxima = 5 427 460 buc.

Acord-cadru: valoare minima: 2 667 053,84 RON; valoare maxima: 2 963 393,14 RON. Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit. min.: 542 746 buc. și cantit. max.: 603 051 buc.Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 329 265,85 RON.

Valoarea estimata (5 427 460 buc. x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018-2019: 30 264 prescolari si elevi; anul scolar 2019-2020: 30 102 prescolari si elevi; anul scolar 2020-2021: 30 131 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13 din 18 august 2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene „Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anex [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 190-429084
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15209/582
Lot nr.: 2
Titlu:

Zona Nord

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 052 101.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 052 101.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13756/280
Lot nr.: 1
Titlu:

Zona Sud

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 152 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 152 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13757/281
Lot nr.: 2
Titlu:

Zona Nord

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 001 700.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 001 700.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3970/3971
Lot nr.: 1
Titlu:

Zona Sud

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 841 186.59 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 776 997.76 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 776 997.76 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3974
Lot nr.: 1
Titlu:

Zona Sud

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 877 793.45 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 846 169.36 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3973
Lot nr.: 2
Titlu:

Zona Nord

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 963 393.14 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 930 828.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15210/581
Lot nr.: 1
Titlu:

Zona Sud

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Matra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6287579
Adresă: Bulevardul Muncii nr. 11
Localitate: Scornicești
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235600
Țară: România
E-mail: matra@rdslink.ro
Telefon: +40 249460153
Fax: +40 249460153
Adresă internet: www.matra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 015 968.96 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 015 968.96 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul achiziții publice
Adresă: Piața Vasile Milea nr. 1
Localitate: Pitești
Cod poștal: 110053
Țară: România
E-mail: codrut.mara@cjarges.ro
Telefon: +0 248210056
Fax: +0 248220137
Adresă internet: www.cjarges.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020