Suministros - 449889-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Hradec Králové: Agentes antineoplásicos

2020/S 187-449889

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Número de identificación fiscal: 00179906
Dirección postal: Sokolská 581
Localidad: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 500 05
País: Chequia
Persona de contacto: Libor Klíma
Correo electrónico: libor.klima@fnhk.cz
Teléfono: +420 495834015
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.fnhk.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

LP s obsahem biosimilárního rituximabu

II.1.2)Código CPV principal
33652100 Agentes antineoplásicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem biosimilárního rituximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 84 043 506.56 CZK
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

II.2.4)Descripción del contrato:

Název účinné látky, koncentrace, balení: Rituximab 500 MG INF 1X50 ML, ATC: L01XC02, Předpokl. spotřeba (počet lahviček) 4 roky: 4 544.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-250287
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

LP s obsahem biosimilárního rituximabu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Promedica Praha Group, a.s.
Número de identificación fiscal: 25099019
Dirección postal: Juárezova 1071/17
Localidad: Praha 6 - Bubeneč
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 160 00
País: Chequia
Correo electrónico: zakazky@promedica-praha.cz
Teléfono: +420 221595129
Dirección de internet: http://www.promedica-praha.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pharmos, a.s.
Número de identificación fiscal: 19010290
Dirección postal: Těšínská 1349/296
Localidad: Ostrava - Radvanice
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 716 00
País: Chequia
Correo electrónico: ludmila.slivova@pharmos.cz
Teléfono: +420 597575211
Dirección de internet: http://www.pharmos.cz/
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 45359326
Dirección postal: K pérovně 945/7
Localidad: Praha 10 - Hostivař
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 102 00
País: Chequia
Correo electrónico: p.reznickova@phoenix.cz
Teléfono: +420 532184615
Dirección de internet: http://www.phoenix.cz/
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Alliance Healthcare, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 14707420
Dirección postal: Podle Trati č.p. 624/7
Localidad: Praha 10 - Malešice
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: monika.vanicka@a-h.cz
Teléfono: +420 296567592
Dirección de internet: https://www.alliance-healthcare.cz/
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Avenier, a.s.
Número de identificación fiscal: 26260654
Dirección postal: Bidláky 837/20
Localidad: Brno - Štýřice
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 639 00
País: Chequia
Correo electrónico: souteze@avenier.cz
Teléfono: +420 533337511
Dirección de internet: https://www.avenier.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 84 043 507.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 84 043 506.56 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020