Suministros - 450203-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Falun: Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler

2020/S 187-450203

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 163-395963)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Dalarna
Nationellt registreringsnummer: 233100-0180
Postadress: Box 712
Ort: Falun
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 791 29
Land: Sverige
Kontaktperson: Susanne Tull
E-post: susanne.tull@regiondalarna.se
Telefon: +46 23-490366
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regiondalarna.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ultraljudsutrustning

Referensnummer: RD20/02876
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33112000 Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med samtliga kvalificerade leverantörer för att tillgodose Region Dalarnas behov av uljaljudsutrustning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 163-395963

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 21/09/2020
Ska det stå:
Datum: 29/09/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 22/09/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/09/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: