Suministros - 450212-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Equipo de control de procesos industriales y equipo con mando a distancia

2020/S 187-450212

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 159-387487)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Correo electrónico: amatys@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa robota do produkcji cytostatyków dla apteki w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.13.2020.AM)

Número de referencia: NSSU.DFP.271.13.2020.AM
II.1.2)Código CPV principal
38800000 Equipo de control de procesos industriales y equipo con mando a distancia
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota do produkcji cytostatyków dla apteki w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 159-387487

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: