Suministros - 450213-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-450213

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 149-364802)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-909
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Chodorek
Correo electrónico: czi.wzp@mon.gov.pl
Teléfono: +48 261848159
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego

Número de referencia: 2616.34.2020.AC
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego, z podziałem na 3 (trzy) części:

— część nr 1 – rozszerzenie posiadanej obecnie licencji ANSYS HPC Workgroup 64 wraz ze wsparciem technicznym do licencji ANSYS HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym do 31.12.2021,

— część nr 2 – dostarczenie dodatkowych modułów translatorów do oprogramowania NX wraz ze wsparciem technicznym,

— część nr 3 – dostawa skanera 3D.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-364802

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: