Suministros - 450225-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2020/S 187-450225

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 163-396106)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Dirección postal: ul. Garbary 15
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-866
País: Polonia
Persona de contacto: Maria Wielgus, Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska
Correo electrónico: zaopatrzenie@wco.pl
Teléfono: +48 618850644
Fax: +48 618850698
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wco.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Número de referencia: 62/2020
II.1.2)Código CPV principal
33190000 Instrumentos y aparatos médicos diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 163-396106

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.11
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o opcjach
En lugar de:

Opcje: nie

Léase:

Opcje: tak.

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 08:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W wyniku modyfikacji specyfikacji na skutek udzielonych odpowiedzi na pytania z pakietu nr 13 wydzielono pozycje 2 i utworzono pakiet 56. Zmianie uległa wartość wymaganego wadium dla pakietów 13 i 56. Dokonano również zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji SIWZ na stronie www.wco.pl pod nr przetargu 62/2020.

Informację o opcjach w każdym z pakietów podanych w ogłoszeniu tj.

Informacje o opcjach

Opcje: tak.

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.