Suministros - 450250-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Płock: Electricidad

2020/S 187-450250

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 172-413866)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Płocki
Dirección postal: ul. Bielska 59
Localidad: Płock
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 09-400
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Gorzów Śląski
Dirección postal: ul. Wojska Polskiego 15
Localidad: Gorzów Śląski
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 46-310
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Gostynin
Dirección postal: ul. Rynek 26
Localidad: Gostynin
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 09-500
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Iłowa
Dirección postal: ul. Żeromskiego 27
Localidad: Iłowa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 68-120
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Badawczy Leśnictwa
Dirección postal: ul. Braci Leśnej 3
Localidad: Raszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 05-900
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Łapanów
Dirección postal: Łapanów 34
Localidad: Łapanów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 32-740
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
Dirección postal: ul. Kacza 9
Localidad: Przasnysz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 06-300
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Ostrów Mazowiecka
Dirección postal: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
Localidad: Ostrów Mazowiecka
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 07-300
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Ozimek
Dirección postal: ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
Localidad: Ozimek
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 46-040
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Dębicki
Dirección postal: ul. Parkowa 28
Localidad: Dębica
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 39-200
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Ostrowski
Dirección postal: Al. Powstańców Wielkopolskich 16
Localidad: Ostrów Wielkopolski
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 63-400
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Dirección postal: ul. Młyńska 2
Localidad: Krotoszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 63-700
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Dirección postal: ul. Wisznicka 111
Localidad: Radzyń Podlaski
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 21-300
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Świlcza
Dirección postal: Świlcza 168
Localidad: Świlcza
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 36-072
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wieprz
Dirección postal: ul. Centralna 5
Localidad: Wieprz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 34-122
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Żarnów
Dirección postal: ul. Opoczyńska 5
Localidad: Żarnów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 26-330
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Żółkiewka
Dirección postal: ul. Żółkiewskiego 2
Localidad: Żółkiewka
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 22-335
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Dirección postal: ul. Kościuszki 26
Localidad: Kutno
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 99-300
País: Polonia
Persona de contacto: Bartosz Milewski
Correo electrónico: zpu@voltra.pl
Teléfono: +48 222588032
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.voltra.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXVII/2020 Voltra

II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr XXXVII/2020 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 172-413866

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa całkowita wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 27 518 970.27 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 27 498 841.49 PLN

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: II
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 17 866 947.49 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 17 846 818.71 PLN

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Dokumentacja przetargowa uwzględniająca zmianę, tj. całkowitą wartość szacunkową zamówienia oraz wartość szacunkową w części 2 zamówienia wraz ze zmianą prognozowanego zużycia w część 2 (w kWh), znajduję się na stronie pełnomocnika Zamawiających: https://voltra.pl