Suministros - 450261-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Grodzisk Wielkopolski: Productos farmacéuticos

2020/S 187-450261

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-437113)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
Número de identificación fiscal: 995-00-36-856
Dirección postal: ul. Mossego 17
Localidad: Grodzisk Wielkopolski
Código NUTS: PL417 Leszczyński
Código postal: 62-067
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Linkiewicz-Mendel
Correo electrónico: abiegaj@spzoz-grodzisk.pl
Teléfono: +48 614436505
Fax: +48 614445720
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://spzoz-grodzisk.home.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Número de referencia: SPZOZ.KP.2300/23/20
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 24 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku w Grodzisku Wielkopolskim na warunkach w asortymencie i ilościach określonych w dalszej części SIWZ i załączniku nr 2 do SIWZ – z podziałem na części. Zamawiający umownie nazywa przedmiot zamówienia „leki i płyny infuzyjne” lub „leki”, w którego skład wchodzą między innymi wyroby medyczne, środki spożywcze i produkty medyczne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-437113

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Sukcesywna dostawa leków i płynów infuzyjnych

Numer referencyjny: SPZOZ.KP.2300/18/19

Léase:

Sukcesywna dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Numer referencyjny: SPZOZ.KP.2300/23/20

VII.2)Otras informaciones adicionales: