Suministros - 450268-2020

25/09/2020    S187

Sverige-GÄVLE: Medicinsk utrustning

2020/S 187-450268

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 175-421987)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gävleborg
Nationellt registreringsnummer: 232100-0198
Postadress: i.u.
Ort: GÄVLE
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 801 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Andersson
E-post: linda.g.andersson@regiongavleborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regiongavleborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Linjäraccelerator och ytskanningssystem

Referensnummer: RS 2020/884
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Gävleborg avser att upphandla en linjäraccelerator till strålbehandlingen vid Gävle sjukhus.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 175-421987

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 06/10/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 23/10/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 07/10/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 24/10/2020
Lokal tid: 00:00
Avsnitt nummer: II.1.1)
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:

Linjäraccelerator

Ska det stå:

Linjäraccelerator och ytskanningssystem

VII.2)Övriga upplysningar: