Suministros - 450269-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura

2020/S 187-450269

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-392389)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Małopolskie
Dirección postal: ul. Basztowa 22
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 31-156
País: Polonia
Persona de contacto: Maciejowski Daniel, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Correo electrónico: przetargi@umwm.pl
Teléfono: +48 123796050
Fax: +48 126303158
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.malopolska.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych.

Número de referencia: DG-XIII.272.1.2.2020
II.1.2)Código CPV principal
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik: nr 3 do SIWZ.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach zadania budżetowego województwa małopolskiego „Informatyzacja Urzędu”.

5. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

6. Oznaczenie wg CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-392389

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: