Suministros - 450270-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2020/S 187-450270

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-381701)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-558
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Janikowska
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 4268959911
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EZ.28.43.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: EZ.28.43.2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-381701

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2020

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2020

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: