Suministros - 450284-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rypin: Electricidad

2020/S 187-450284

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-381763)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Rypin
Dirección postal: ul. Warszawska 40
Localidad: Rypin
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: joanna.lewandowska@rypin.eu
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.rypin.eu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Rogowo
Dirección postal: Rogowo 51
Localidad: Rogowo
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-515
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: ugrogowo@rogowo.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.rogowo.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Rypin
Dirección postal: Lipnowska 4
Localidad: Rypin
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: sekretariat@rypin.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.rypin.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Rypiński
Dirección postal: Warszawska 38
Localidad: Rypin
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: sekretariat@powiatrypinski.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://powiatrypinski.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie
Dirección postal: E. Orzeszkowej 9
Localidad: Rypin
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: rtbsrypin@go2.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://rtbsrypin.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Skrwilno
Dirección postal: Rypińska 7
Localidad: Skrwilno
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-510
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: gmina@skrwilno.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.skrwilno.lo.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wąpielsk
Dirección postal: Wąpielsk 20
Localidad: Wąpielsk
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-337
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: ug@wapielsk.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.wapielsk.eu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Dirección postal: pl. 1000-lecia 25
Localidad: Golub-Dobrzyń
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 87-400
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: starosta.cgd@powiatypolskie.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Golub-Dobrzyń
Dirección postal: pl. Tysiąclecia 25
Localidad: Golub-Dobrzyń
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 87-400
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: um@golub-dobrzyn.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Brzuze
Dirección postal: Brzuze 62
Localidad: Brzuze
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-517
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: gmina@brzuze.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.brzuze.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: 3 Maja 2
Localidad: Rypin
Código NUTS: PL619 Włocławski
Código postal: 87-500
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
Correo electrónico: sekretariat@spzozrypin.pl
Teléfono: +48 542809619
Fax: +48 542809654
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.spzozrypin.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Número de referencia: ZP.271.21.2020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 507 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 6 941,08 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 5 946,69 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 994,39 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny.

2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 Elektryczność.

3. Stosowane okresy rozliczeniowe:

— grupa taryfowa B, C2x – 1 mies.,

— grupa taryfowa C1x, G, – 2 mies.

4. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:

— część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów,

— część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-381763

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do 508 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 6 986,47 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 5 992,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 994,39 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny.

2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 – Elektryczność.

3. Stosowane okresy rozliczeniowe:

— grupa taryfowa B, C2x – 1 mies.,

— grupa taryfowa C1x, G, – 2 mies.

4. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:

— część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów,

— część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 507 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 6 941,08 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 5 946,69 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 994,39 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny.

2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 Elektryczność.

3. Stosowane okresy rozliczeniowe:

— grupa taryfowa B, C2x – 1 mies.,

— grupa taryfowa C1x, G, – 2 mies.

4. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:

— część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów,

— część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 370 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 5 992,08 MWh, z tego:

Strefa I 4 100,28 MWh;

Strefa II 1 891,80 MWh;

Strefa III 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021, z zastrzeżeniem wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do punków poboru (pozycja nr 1, 3, 6-8, 34-40, 44) opisanych w Gminie Rogowo, Załącznik nr 1, kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

7. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 11 umów.

8. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503).

9. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.

10. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

11. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów umowy (§ 17 Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).

Léase:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 369 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 5 946,69 MWh, z tego:

— strefa I 4 073,65 MWh,

— strefa II 1 873,04MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021, z zastrzeżeniem wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do punków poboru (pozycja nr 1, 3, 6–8, 34–40, 44) opisanych w gminie Rogowo, Załącznik nr 1, kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

7. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 11 umów.

8. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503).

9. Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.

10. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

11. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów umowy (§ 17 Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ).

Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2020

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2020

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 25/09/2020

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, pokój nr 104 (I piętro)

Léase:

Data: 08/10/2020

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, pokój nr 104 (I piętro)

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: