Suministros - 450292-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Equipamiento médico

2020/S 187-450292

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 147-360990)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Grabiszyńska 105
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 53-439
País: Polonia
Persona de contacto: Teresa Podsiadło
Correo electrónico: t.podsiadlo@dcchp.pl
Fax: +49 713349420
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dcchp.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Número de referencia: sprawa: BZP.3810.46.2020.TP
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt:

— pakiet nr 1: zestaw kardiomonitorów z oprzyrządowaniem kompatybilne z mostami,

— pakiet nr 2: kardiomonitor przenośny,

— pakiet nr 3: kardiomonitory przenośne,

— pakiet nr 4: aparaty EKG,

— pakiet nr 5: defibrylatory,

— pakiet nr 6: materac do ogrzewania pacjenta,

— pakiet nr 7: maska do wentylacji nieinwazyjnej (bezprzeciekowa – bezpieczna dla personelu),

— pakiet nr 8: urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

— pakiet nr 9: maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w trybie CPAP (typu Easy Vent),

— pakiet nr 10: urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

Szczegółowy opis w zał. nr 2 do oferty (parametry techniczne).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 147-360990

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: