Suministros - 450376-2020

25/09/2020    S187

Česko-Praha: Jednotka magnetické resonance

2020/S 187-450376

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 170-411001)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Národní identifikační číslo: 61383082
Poštovní adresa: U Vojenské nemocnice 1200/1
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 169 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Skůra
E-mail: verejnezakazky@uvn.cz
Tel.: +420 973208323
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.uvn.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/UVN

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ÚVN - VoFN Praha - Zdravotnická technika III - obnova

Spisové číslo: 12497/2020-ÚVN
II.1.2)Hlavní kód CPV
33111610 Jednotka magnetické resonance
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obměna a nákup zdravotnické techniky: Intraoperační zobrazení pro spinální neurochirurgii a sekundárně intrakraniální neurochirurgii spojené s robotickým systémem a navigačním systémem, Endoskopická věž vč. Kolonoskopu a MR 1,5 T (magnetická rezonance s intenzitou pole 1,5 T) včetně zajištění záručního a pozáručního servisu pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 170-411001

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: VI.3
Místo v textu, které má být změněno: Další informace:
Namísto:

Lhůta pro podání nabídek pro část č. 1 veřejné zakázky je 12. 10. 2020 do 10:00 a otevírání nabídek je 12. 10. 2020 10:15 (lhůta pro podání nabídek do 30. 9. 2020 do 10:00 hodin a lhůta pro otevírání nabídek 30. 9. 2020 10:15 hodin platí pro části veřejné zakázky č. 2 a 3)

Má být:

Lhůta pro podání nabídek pro část č. 1 veřejné zakázky je 23. 10. 2020 do 10:00 a otevírání nabídek je 23. 10. 2020 10:15 (lhůta pro podání nabídek do 30. 9. 2020 do 10:00 hodin a lhůta pro otevírání nabídek 30. 9. 2020 10:15 hodin platí pro části veřejné zakázky č. 2 a 3).

VII.2)Další dodatečné informace: