Suministros - 450380-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Brno: Microscopios

2020/S 187-450380

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 173-417740)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Número de identificación fiscal: 00159816
Dirección postal: Pekařská 664/53
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 656 91
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Mária Barciová
Correo electrónico: maria.barciova@fnusa.cz
Teléfono: +420 543183287
Fax: +420 543183285
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.fnusa.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mikroskopie

Número de referencia: 56/2020
II.1.2)Código CPV principal
38510000 Microscopios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mikroskopie pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu, Ústavu soudního lékařství a Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných částí:

Část 1: Mikroskop s bioluminiscenční detekcí,

Část 2: FLIM modul pro mikroskop DMI 6000 CS / TCS SP8X,

Část 3: Software a příslušenství pro mikroskop Olympus IX 73 s DIC,

Část 4: Mikroskop laboratorní I pro ÚSL,

Část 5: Mikroskop laboratorní II pro MiÚ.

Část 2 této veřejné zakázky je hrazena z projektu OP VVV Magnet, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492, název: Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 173-417740

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Veškeré další informace a kompletní zadávací podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a jsou zveřejněny a ke stažení na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa.