Suministros - 450386-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Strakonice: Grupos electrógenos con motor de encendido por compresión

2020/S 187-450386

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 140-344212)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemocnice Strakonice, a. s.
Número de identificación fiscal: 26095181
Dirección postal: Radomyšlská 336
Localidad: Strakonice
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Código postal: 386 29
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA
Correo electrónico: petra.neuwirthova@cefa.cz
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nemocnice-st.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů-dodávka a instalace dieselagregátu-opakování

II.1.2)Código CPV principal
31121100 Grupos electrógenos con motor de encendido por compresión
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA/720 kW.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 140-344212

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: