Suministros - 450390-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Karviná: Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

2020/S 187-450390

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 181-409775)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Statutární město Karviná
Número de identificación fiscal: 00297534
Dirección postal: Fryštátská 72/1
Localidad: Karviná - Fryštát
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 733 24
País: Chequia
Persona de contacto: Miroslav Švancar, administrátor VZ
Correo electrónico: svancar@administracezakazek.cz
Teléfono: +420 773909080
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.karvina.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)“

II.1.2)Código CPV principal
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka slaboproudých systémů pro rozvoj kamerového a dohlížecího systému ve městě Karviná. Cílem projektu je vytvořit komplexní řešení městského kamerového a dohlížecího systému, což znamená instalaci statické nebo PTZ kamery na předem vytipovaná místa, stávající kamery vyměnit za nové a zároveň k místům, kde není datová konektivita, tuto zajistit. Strukturu konektivity upravit tak, aby byla zajištěna plná funkčnost všech kamerových míst, přístup z dohledových center, ovládání a záznam. Dále vytvoření dohledových center, dodávka, instalace a konfigurace serverů a klientů pro zpracování záznamů z kamerových míst. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 181-409775

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: V.2.3)
Localización del texto que se va a modificar: Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
En lugar de:
Léase:

IČO: 27683028

VII.2)Otras informaciones adicionales: