Suministros - 450428-2020

25/09/2020    S187

România-Iași: Diverse tipuri de mobilier şi de echipament

2020/S 187-450428

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Iași
Număr naţional de înregistrare: 4540712
Adresă: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700075
Țară: România
Persoană de contact: Anca Muscheru
E-mail: achizitii.publice@yahoo.com
Telefon: +40 232235100
Fax: +40 232214425/210/336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.icc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achiziţie publică de furnizare dotări în cadrul proiectului „Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – Str. V. Alecsandri nr. 6, Iași”, cod SMIS 123820

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
39150000 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Mobilier

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39150000 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Judetul Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Lot 1 – Mobilier – conform caietului de sarcini.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 2
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, proiect „Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric – Str. V. Alecsandri nr. 6, Iași” cod SMIS 123820.

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 11608
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – Echipamente și accesorii informatice şi de birou

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
06/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Prodenergo Service S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17677003
Adresă: Str. George Topârceanu nr. 1
Localitate: Câmpulung
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 115100
Țară: România
E-mail: prodenergo@yahoo.com
Telefon: +40 744321913
Fax: +40 248510303
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 483 210.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 700633
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Județul Iași – Consiliul Județean Iași – Direcția achiziții publice
Adresă: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69
Localitate: Iași
Cod poștal: 700075
Țară: România
E-mail: achizitii.publica@icc.ro
Telefon: +40 232235100
Adresă internet: www.icc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
39150000 Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

3. Lot 3 – Echipamente si accesorii informatice şi de birou – conform caietului de sarcini.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 2
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 1 333 470.00 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Prodenergo Service S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 17677003
Adresă: Str. George Topârceanu nr. 1
Localitate: Câmpulung
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 115100
Țară: România
E-mail: prodenergo@yahoo.com
Telefon: +40 744321913
Fax: +40 248510303
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Act aditional nr. 2/21065/13.7.2020 (se prelungeste data de furnizare pana la 28.7.2020).

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE].

Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: blocaje aparute pe partea de import furnizare, datorate pandemiei de COVID-19.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 1 333 470.00 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 1 333 470.00 RON