Servicios - 450716-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de publicidad y de marketing

2020/S 187-450716

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_44488592
Dirección postal: Komor Marcell utca 1.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1095
País: Hungría
Persona de contacto: Újszászy Zsófia
Correo electrónico: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Teléfono: +36 15553033
Fax: +36 15553035
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mupa.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000841092020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000841092020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: 100 %-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hirdetési és médiaszolgáltatások (részajánlattal)

Número de referencia: EKR000841092020
II.1.2)Código CPV principal
79340000 Servicios de publicidad y de marketing
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási keretszerződés(ek) keretében hirdetési és médiaszolgáltatások megrendelése a Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére – három részben

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 282 200 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para un solo lote
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 1
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tematikus zenei rádió (klasszikus és jazz) felület

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79340000 Servicios de publicidad y de marketing
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MAGYARORSZÁG területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Teljes mennyiség: évi min. 2 800 hirdetési módozat. (Az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1 000 kommunikálandó esemény kapcsán.)

Az ajánlattevő feladata tematikus klasszikus és jazz zenei rádió a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.

A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása és PR cikkek készítése.

A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan a részvételre jelentkező és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám- és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.

Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ra lehívási kötelezettséget vállal. Keretösszeg: nettó 10 200 000 HUF.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 4.1. Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI/CTR) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 4.2. Költséghatékonysági mutató (CPT) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 200 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 1
Número máximo: 100
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

In- és outdoor hirdetési felületek

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79340000 Servicios de publicidad y de marketing
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MAGYARORSZÁG területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Teljes mennyiség: évi min. 50 hirdetési módozat. (Az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1 000 kommunikálandó esemény kapcsán.)

Az ajánlattevő feladata in- és outdoor hirdetési felületek, egyéb megjelenési lehetőségek a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.

A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása.

A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan a részvételre jelentkező és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám- és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.

Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ra lehívási kötelezettséget vállal. Keretösszeg: nettó 230 000 000 HUF.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 4.1. Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI/CTR) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 4.2. Költséghatékonysági mutató (CPT) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 230 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 1
Número máximo: 100
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Heti és havi print felületek

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79340000 Servicios de publicidad y de marketing
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MAGYARORSZÁG területén, ahol az egyes médiumok megjelennek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Teljes mennyiség: évi min. 50 hirdetési módozat. (Az adatok tájékoztató jellegűek, a beszerzés nagyságrendjének meghatározását segítik elő évi min. 1 000 kommunikálandó esemény kapcsán.)

Az ajánlattevő feladata heti és havi print felületek, egyéb megjelenési lehetőségek a dokumentációban részletezett paramétereknek megfelelő médiaportfoliójába tartozó médiumokban hirdetési szolgáltatások nyújtása. A megajánlott szolgáltatásnak minden kategóriára vonatkozóan kell tartalmaznia 1-1 médiumot.

A médiaportfolió kialakításakor tekintetbe kell venni a Müpa a BTF és a CAFe Budapest fesztiválok programkínálatának sokszínűségét – komolyzene, jazz, világzene, könnyűzene, tánc, irodalom, film, új cirkusz, kiállítások, ifjúsági programok – és célközönségének összetettségét. A szakmai ajánlatban ajánlatkérő részletes indoklást vár el minden javasolt médium vonatkozásában adatokkal alátámasztva. A szolgáltatás részét képezi továbbá pénzügyi és account feladatok ellátása.

A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerint. A jelen eljárás tárgya különböző hirdetési és média szolgáltatások megrendelése. A szolgáltatás természete miatt a szerződés tárgyára vonatkozó feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt, vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szakmai ajánlatba foglalt szolgáltatások körének, terjedelmének, valamint az azzal kapcsolatosan a részvételre jelentkező és az ajánlatkérő együttműködési feltételeinek, jogainak és kötelezettségeinek tisztázása – tekintettel a reklám- és médiaszolgáltatások sajátos jellegére is – szükségessé teszi a feltételek tárgyalásos formában történő egyeztetését, konkretizálását.

Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ra lehívási kötelezettséget vállal. Keretösszeg: nettó 42 000 000 HUF.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 4. A megajánlott kommunikációs csatornák várható hatékonysági mutatói, szegmentált célcsoport elérésének tekintetében, iparági közönségmérő eszközök alapján / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 4.1. Elérési mutatók (GRP/REACH/RPI/CTR) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 4.2. Költséghatékonysági mutató (CPT) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az ellenszolgáltatáson belül a pénzbeli és a barter szolgáltatások aránya / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 42 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szerződés határozott idejének lejártakor a rendelkezésre álló keret még nem merült ki, úgy meghosszabbítja a szerződést további 1 év időtartamra vagy a keret kimerüléséig.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 1
Número máximo: 100
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adot közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet RJ, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon RJ-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az AK által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, ill. 6. § szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-nek RJ-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás: RJ-nek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2–7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Ha RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt a RJ nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket a RJ igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek). A RJ-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek., Kr. 17. § (2) bek.). A RJ-nek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt A RJ alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek., 17. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12–16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12–16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej.-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozó EEKD, egyéb nyilatkozat(ok) egyébigazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás feladásánál régebbi. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőn belül a Kr. 8. 12–16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, aKbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD form. nyomt.-nak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági kritérium tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §-ban leírt két lépcsős bírálatra. A részvételi jelentkezés csak egy rész tekintetében nyújtható be. Igazolás módja: A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző 3 lezárt üzleti évben általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

1. rész:

G1/1: az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 2 500 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel

2. rész:

G1/1: az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 40 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel;

3. rész:

G1/1: az előző 3 lezárt üzleti évben összesen legalább 10 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétellel;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A részvételi jelentkezés csak egy rész tekintetében nyújtható be.

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági kritérium tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §-ban leírt két lépcsős bírálatra.

Utólagos igazolás:

1–3. rész M.1. esetében az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződéseinek ismertetését az alábbiak szerint: a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3/a)]. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény (szolgáltatás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Korm.rendelet 22. § (1) bek. értelmében a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, 22.§ (2) bekezdés

1-3. rész M2 esetében 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja szerint. Ajánlatkérő az 1. és 3. rész tekintetében az angol nyelvtudást az önéletrajzból ellenőrzi.

1-2. rész M3 esetében 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3) bekezdés i) pontja szerint

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. rész:

M.1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, egyenként legalább nettó 1 000 000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.

M.2. legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, akik külön-külön legalább 3 éves újságírói gyakorlattal, és legalább tárgyalási szintű angol nyelvtudással rendelkeznek; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 3 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account (ügyfélkapcsolati) tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 4 szakember megjelölése szükséges

M.3.: legalább 1 kW-os adóteljesítmény.

2. rész:

M.1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább nettó 6 000 000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.

M.2. legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 3 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account (ügyfélkapcsolati) tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 2 szakember megjelölése szükséges.

M3. Budapesten és országosan rendelkezik olyan hirdetési felülethálózattal, amely legalább évi 3 000 000 főt ér el.

3. rész:

M.1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 1 darab, a közbeszerzés tárgyával azonos (kulturális hirdetési felületek biztosítása) szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább nettó 6 000 000 HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referencia.

M.2. legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 3 éves újságírói gyakorlattal, és legalább tárgyalási szintű angol nyelvtudással rendelkezik; továbbá legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel és legalább 3 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkező pénzügyi ügyintéző; továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év online felületek szerkesztésére vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember, továbbá legalább 1 fő, legalább 3 év account (ügyfélkapcsolati) tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember maximum egy szakmakategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 4 szakember megjelölése szükséges.

Valamennyi rész M.1. alkalmassággal kapcsolatban: Ajánlatkérő "kulturális hirdetési felület biztosítása" alatt ért minden olyan kampányt, amely a művészetekkel – zenével, irodalommal, képzőművészettel, előadóművészettel foglalkozik, tágabb értelemben a képességek, művészetek, ízlés és értelem kifejlesztésével és finomításával kapcsolatos. Kulturális felületnek minősül minden olyan hirdetési felület, amely alkalmas a kultúrafogyasztó célcsoport (tudatos vásárló, ABC-státuszú, stb. – szakmai paraméterekkel meghatározott célszemély) targetálására és elérésére.

2. rész M3 alkalmassággal kapcsolatban: Ajánlatkérő "elérés" alatt kifejezetten kontakt elérést ért, ami nem azonos a személyenkénti eléréssel.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42. § – 6:46. §-a, 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. (1), (5)–(6) bek. § szerint teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő a

Késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Az ajánlatkérő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 07/12/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A RJ-ben be kell nyújtani a RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés)

2. A részvételi jelentkezést a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (Kbt. 66. § (1) bekezdés).

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4. Közös RJ-nek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk (Kbt. 35. §).

5. Ajánlatkérő nevében eljáró FAKSZ: dr. Kormos Sándor, lajstromszám:00274.

6. AK rögzíti, hogy nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.

8. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11–12. §-ai vonatkoznak

9. Ajánlatkérő a pénzügyi gazdasági és műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

10. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges

12. Az alábbi dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: tartalomjegyzék, felolvasólap, üzleti titokról szóló ny., információs adatlap, RJ nyilatkozat 66. § (2) bek., nyilatkozat változásbejegyzési elj., közös RJ nyilatkozata, összeférhetetlenségi nyil., nyil. Kbt. 67. § (3) és 65. § (7), EEKD

13. Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931- 1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

14. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatba épített ellenőrzés mellet zajlik. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.10.27. 12:00

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020