Servicios - 450779-2020

25/09/2020    S187

Latvija-Rīga: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2020/S 187-450779

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003344207
Pasta adrese: Gogoļa iela 3
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Jolanta Inga Brasa
E-pasts: jolanta.brasa@lvceli.lv
Tālrunis: +371 67028163
Fakss: +371 67028171
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.lvceli.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36724
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/36724
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Autoceļi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) km 51,30–56,70 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Atsauces numurs: LVC 2020/47/AC
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) km 51,30–56,70 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) km 51,30–56,70 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Veicamo projekta izstrādes darba daļu uzskaitījuma novērtējums / Svērums: 5
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darbu izpildes secības pamatotība / Svērums: 5
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Būvprojekta vadītāja noslodzes īpatsvars projektēšanas darba izpildē / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kopējais projektēšanas apjoms cilvēkdienās / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba kopējais izpildes termiņš / Svērums: 5
Cena - Svērums: 50
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums dienās: 429
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

Būvniecības likums, 19.8.2014. MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 23/10/2020
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/10/2020
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21/09/2020