Servicios - 451365-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Pécs: Servicios sanitarios y de limpieza

2020/S 187-451365

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pécsi Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_89809802
Dirección postal: Vasvári Pál utca 4.
Localidad: Pécs
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7622
País: Hungría
Persona de contacto: Bender Nóra
Correo electrónico: bender.nora@pte.hu
Teléfono: +36 72501500
Fax: +36 72536354
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pte.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Egészségügy, Oktatás

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Takarítási feladatok ellátása a PTE telephelyein 2

Número de referencia: EKR000995502019
II.1.2)Código CPV principal
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetemtelephelyein 2 részajánlati körben:

1. rész - PTE Szekszárdi telephelyek

2. rész - PTE Szombathelyi telephelyek

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 185 933 265.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

PTE Szekszárdi telephelyek

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU233 Tolna
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

KPVK 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

Illyés Gyula Kollégium 7100 Szekszárd, Mátyás Király utca 3-5.

Egészségügyi Szakiskola 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 9.

II.2.4)Descripción del contrato:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi telephelyein nettó 159 244 557 Ft (3 év) keretösszeg erejéig. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi és oktatási terület. Takarítandó terület mérete: 13 026 m2

A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta:

1. Folyosó, közlekedő takarítás.

2. Lépcsőház takarítás.

3. Irodatakarítás.

4. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek

5. Könyvtártakarítás.

6. Vizesblokk takarítása

7. Konyha – Tálaló takarítása

9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása

10. Tornaterem – Öltöző takarítása

11. Uszoda takarítása

12. Raktár – Szertár takarítása

23. Laboratórium takarítása

25. Műhely, műszaki helyiségek takarítása

28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása

Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta:

1. Naponta elvégzendő feladatok

2. Hetente elvégzendő feladatok

3. Havonta elvégzendő feladatok

4. Negyedévente elvégzendő feladatok

5. Félévente elvégzendő feladatok

6. Évente elvégzendő feladatok

Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok ügyeletes takarító biztosítása, mosás.

Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: II. Zárt rendszerű technológia (igen/nem) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: III. MOP használat (igen/nem) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: IV. Takarító gépek használata / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: V. Környezetbarát termékek használata / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: VI. Telefonos ügyfélszolgálat (min. 0 óra, max. 24 óra) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további

Megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg az 1. ajánlati rész esetében: nettó 47 773 368 Ft

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az I. ért. rsz.(nettó ajánlati összár) esetén a ford.arányosítás, a II.,III. ért. rsz. esetén a pontkiosztás, a IV-VI. rsz. esetén az arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

PTE Szombathelyi telephelyek

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU222 Vas
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oktatás, főépület 9700 Szombathely, Jókai Mór utca 14.

Kollégium 9700 Szombathely, Dózsa György utca 13.

II.2.4)Descripción del contrato:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi telephelyein nettó 89 960 226 Ft (3 év) keretösszeg erejéig. Takarítandó terület jellege: Egészségügyi és oktatási terület. Takarítandó terület mérete: 5443 m2

A takarítási feladatokat az Ajánlatkérő takarítási feladat és a takarítandó terület jellegétől függően az alábbi kategóriákba sorolta:

1. Folyosó, közlekedő takarítás.

2. Lépcsőház takarítás.

3. Irodatakarítás.

4. Orvosi és nővérszoba, közösségi helyiségek

5. Könyvtártakarítás.

6. Vizesblokk takarítása

7. Konyha – Tálaló takarítása

9. Oktató és Előadó terem – Tanterem takarítása

10. Tornaterem – Öltöző takarítása

11. Uszoda takarítása

12. Raktár – Szertár takarítása

23. Laboratórium takarítása

25. Műhely, műszaki helyiségek takarítása

28. Kollégiumi szobák, szálláshelyek takarítása

Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően hat kategóriába sorolta:

1. Naponta elvégzendő feladatok

2. Hetente elvégzendő feladatok

3. Havonta elvégzendő feladatok

4. Negyedévente elvégzendő feladatok

5. Félévente elvégzendő feladatok

6. Évente elvégzendő feladatok

Kapcsolódó (speciális) szolgáltatások: üvegfelületek tisztítása (külön megrendelésre), üvegfelületek "alpin" technológiával történő tisztítása, záró fertőtlenítés (nem műtői területen), padozat bevonatolás, veszélyes hulladék szállítás, egyszerű rendezvények utáni takarítás, vendéglátással együtt járó rendezvények utáni takarítás, Rendezvény előkészítéskor takarítási és egyéb feladatok ügyeletes takarító biztosítása, mosás.

Az egyes feladatok pontos meghatározását a Műszaki Leírás tartalmazza.

A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja. A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: II. Zárt rendszerű technológia (igen/nem) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: III. MOP használat (igen/nem) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: IV. Takarító gépek használata / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: V. Környezetbarát termékek használata / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: VI. Telefonos ügyfélszolgálat (min.0 óra, max. 24 óra) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további

Megrendelések lehívására a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 2. ajánlati rész esetében: nettó 26 988 069 Ft

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő az I. ért. rsz.(nettó ajánlati összár) esetén a ford.arányosítás, a II.,III. ért. rsz. esetén a pontkiosztás, a IV-VI. rsz. esetén az arányosítás módszerét alkalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 222-544859
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

PTE Szekszárdi telephelyek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 10
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 10
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dunacom Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35341697
Dirección postal: Obsitos utca 2.
Localidad: Szekszárd
Código NUTS: HU233 Tolna
Código postal: 7100
País: Hungría
Correo electrónico: info@dunacom.hu
Teléfono: +36 205625552
Fax: +36 17004566
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 159 244 557.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 107 019 259.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Nem ismert

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

PTE Szombathelyi telephelyek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_62584632
Dirección postal: Debercsény utca 54.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU120 Pest
Código postal: 1171
País: Hungría
Correo electrónico: iroda@no1cleaning.hu
Teléfono: +36 17700256
Fax: +36 17700330
Dirección de internet: http://www.no1cleaning.hu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 89 960 226.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 78 914 006.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Nem ismert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1Tárgyi közbeszerzési eljárás eredményesen zárult.

Nyertes ajánlattevők:

1. rész: Dunacom Plus Kft. 7100 Szekszárd, Obsitos u. 2. Adószám: 23912940217

2. rész: Number One Cleaning Kft., 1171 Budapest, Debercsény u. 54. Adószám: 24744405242

Ajánlattevők:

1.rész:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., MAGYARORSZÁG 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. Adószám: 23480874205

Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1171 Budapest, Debercsény utca 54. Adószám: 24744405242

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1047 Budapest, Attila utca 34. Adószám: 11066901244

KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11. Adószám: 11788515242

Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8. Adószám: 26739919243

P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 35 Adószám: 10591345244

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. Adószám: 14883664241

F & F Takarító, Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 30/B.Adószám: 10486382217

DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Obsitos utca 2.Adószám: 23912940217

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. Adószám: 23490103218

2. rész:

P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 35. Adószám: 10591345244

Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8. Adószám: 26739919243

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 9600 Sárvár, Batthyány utca 63.Adószám: 23490103218

Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1171 Budapest, Debercsény utca 54; Adószám: 24744405242

DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MAGYARORSZÁG 7100 Szekszárd, Obsitos utca 2.Adószám: 23912940217

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. Adószám: 14883664241

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

Tárgyi eljárás 2. ajánlati része tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvosltai eljárást folytatott le D.193/2020 iktatószámmal.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020