Servicios - 451436-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451436

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_23720143
Dirección postal: Asztalos Sándor út 4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1087
País: Hungría
Persona de contacto: Felföldi Aliz
Correo electrónico: felfoldia@fcsm.hu
Teléfono: +36 14554262
Fax: +36 14554253
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.fcsm.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.fcsm.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: szennyvízelhelyezés és kezelés

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Biogáz üzemű berendezések karbantartása, javítása

Número de referencia: EKR000708452020
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés keretében az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen, a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen, illetve a Csomádi Iszaplerakón üzemeltetett biogáz üzemű energiatermelő egységek üzemóra alapú üzemeltetése és értéknövelő felújítása és a biogáz üzemű energiatermelő egységekhez tartozó gépészeti berendezések (biogáz üzemű kazánok és a hozzá tartozó kiszolgáló berendezések, biogáz vonali energiatermelő egység működését kiszolgáló berendezések) szervizelése, illetve rendszeres, meghatározott időnkénti karbantartása, valamint szükség szerinti eseti javítása és értéknövelő felújítása.

A részletes műszaki feltételeket, feladatokat a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Código NUTS: HU12 Pest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1238 Budapest, XXIII. Meddőhányó u. 1., 1044 Budapest, IV. Tímár u. 1., 2161 Csomád, 074/7 HRSZ (Verebeshegy u.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Vállalkozási szerződés keretében az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen, a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen, illetve a Csomádi Iszaplerakón üzemeltetett biogáz üzemű energiatermelő egységek (6 db gázmotor) üzemóra alapú üzemeltetése és értéknövelő felújítása és a biogáz üzemű energiatermelő egységekhez tartozó gépészeti berendezések (biogáz üzemű kazánok és a hozzá tartozó kiszolgáló berendezések, biogáz vonali energiatermelő egység működését kiszolgáló berendezések) szervizelése, illetve rendszeres, meghatározott időnkénti karbantartása, valamint szükség szerinti eseti javítása és értéknövelő felújítása.

A szolgáltatással érintett gázmotorok és kazánok típusai:

Gázmotorok (kogenerációs kiserőmű):

— 1 db G3516A+ (CATERPILLAR 1) típusú gázmotor, teljesítmény: 1 100 kW

— 1 db G3516A (CATERPILLAR 2) típusú gázmotor, teljesítmény: 1 100 kW

— 1 db JMC 316 GS-B/N. LC (JENBACHER) típusú gázmotor, teljesítmény: 836 kW

— 1 db NRG MINI L25SPH NG (ENER-G) típusú gázmotor, teljesítmény: 25 kW

— 1 db JMS 316 GS-B/N.LC (JENBACHER) típusú gázmotor, teljesítmény: 836 kW

— 1 db JMS 312 GS-N/B.L (JENBACHER) típusú gázmotor, teljesítmény: 625 kW

Gázmotorok esetében nyertes Ajánlattevő feladata a szerződés időtartama alatt a gázmotorok teljes körű üzemeltetése - üzemóra alapú üzemeltetés keretében- a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Továbbá feladata a gázmotorok értéknövelő felújítása a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Biogáz üzemű kazánok:

— 1 db Buderus TS 825L (égő típusa: WM-G20/2-A/ZM) típusú, teljesítmény:1350 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

— 1 db Buderus TS 825L (égő típusa: VP3 504 S 04) típusú, teljesítmény:1350 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

— 1 db Viessmann Vitoplex 300 (égő típusa: WM-G20/2-A/ZM) típusú, teljesítmény: 900 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

— 1 db HOVAL Max-3 (égő típusa:HG E 140) típusú, teljesítmény:870 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

— 1 db HOVAL Max-3 (égő típusa: WM-G20/2-A/ZM) típusú, teljesítmény:870 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

— 1 db HOVAL Max-3 (égő típusa: WM-G20/2-A/ZM) típusú, teljesítmény:870 KW, tüzelő anyag:földgáz-biogáz

Nyertes Ajánlattevő feladata a biogáz üzemű kazánok, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló berendezések üzemeltetése és rendszeres, meghatározott időszakonkénti karbantartása, szervizkészenlét biztosítása és üzemzavar elhárítása, szükség szerinti eseti javítása, értéknövelő felújítása, illetve a hatályos jogszabályok szerinti biztonságtechnikai felülvizsgálatok, mérések elvégzése. Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentieken kívül nyertes Ajánlattevő feladata a biogáz vonali energiatermelő egységek (gázmotorok) működését kiszolgáló berendezések rendszeres, meghatározott időszakonkénti karbantartása, szervizkészenlét biztosítása és üzemzavar elhárítása, szükség szerinti eseti javítása, értéknövelő felújítása. A biogáz vonali energiatermelő egységek működését kiszolgáló berendezéseket és a részletes feladatokat a szerződéstervezet tartalmazza.

A részletes műszaki feltételeket, feladatokat és a berendezések adatait a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Szakemberek többlettapasztalata / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: 2.1.A felhívás III.1.3) M2.3. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő 2 fő szakemberből az értékeléshez megajánlott 1 fő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 150 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. A felhívás III.1.3) M2.4. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő 2 fő szakemberből az értékeléshez megajánlott 1 fő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 150 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 2.3. A felhívás III.1.3) M2.5. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő 2 fő szakemberből az értékeléshez megajánlott 1 fő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 150 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 2.4. A felhívás III.1.3) M2.6. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő 2 fő szakemberből az értékeléshez megajánlott 1 fő szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0 hónap, maximum 150 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 75
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással a szerződéstervezetben foglaltak szerint, amelynek mértéke legalább 500 000 000 Ft/év és legalább 100 000 000 Ft/káresemény.

III.1.3) pont folytatása:

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 146-359419
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Biogáz üzemű berendezések karbantartása, javítása

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő visszavonta az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020