Servicios - 451574-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Servicios de reparación y mantenimiento de calderas

2020/S 187-451574

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Mienia Wojskowego
Dirección postal: ul. Zjednoczenia 104
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-120
País: Polonia
Persona de contacto: Weronika Stachura
Correo electrónico: dzp.zg@amw.com.pl
Teléfono: +48 684119600
Fax: +48 684119612
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.amw.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarzadzanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Naprawa kotłów dwufunkcyjnych

Número de referencia: DZP-OZ.2610.350.2020
II.1.2)Código CPV principal
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części:

— część 1: „Naprawa kotłów w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Świętoszowie”,

— część 2: „Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Chełmońskiego 2, 4, Malczewskiego 1 w Międzyrzeczu, ul. Okopowej 6 w Sulęcinie i ul. Wojska Polskiego 40 w Sulechowie”,

— część 3: „Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 4A–E, 4F—H w Międzyrzeczu i ul. gen. J. Bema 2 w Brzeziu k. Sulechowa”,

— część 4: „Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 6 w Międzyrzeczu i ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Sulęcinie”,

— część 5: „Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Koszarowej 3, 5 w Żaganiu i ul. Akacjowej 18 w Czerwieńsku”,

— część 6: „Naprawa kotłów w budynku przy ul. gen. J. Bema 3 w Brzeziu k. Sulechowa”.

Kod CPV: 50531100-7 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Świętoszowie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo dolnoslaskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Chełmońskiego 2, 4, Malczewskiego 1 w Międzyrzeczu, ul. Okopowej 6 w Sulęcinie i ul. Wojska Polskiego 40 w Sulechowie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubuskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 4A–E, 4F–H w Międzyrzeczu i ul. gen. J. Bema 2 w Brzeziu k. Sulechowa

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo dolnosląskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 6 w Międzyrzeczu i ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Sulęcinie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Koszarowej 3, 5 w Żaganiu i ul. Akacjowej 18 w Czerwieńsku

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubuskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa kotłów w budynku przy ul. gen. J. Bema 3 w Brzeziu k. Sulechowa

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50531100 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubuskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementy kotłów (części zamienne):

— wentylator,

— nagrzewnica,

— czujka ciśnienia,

— czujka temp. c.w.u.,

— naczynie wzbiorcze,

— płyta główna,

— elektroda jonizacyjna,

— pompa obiegowa.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji usunięcia awarii / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-349720
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Naprawa kotłów w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Świętoszowie

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Chełmońskiego 2, 4, Malczewskiego 1 w Międzyrzeczu, ul. Okopowej 6 w Sulęcinie i ul. Wojska Polskiego 40 w Sulechowie

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 4A–E, 4F–H w Międzyrzeczu i ul. gen. J. Bema 2 w Brzeziu k. Sulechowa

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 6 w Międzyrzeczu i ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Sulęcinie

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Koszarowej 3, 5 w Żaganiu i ul. Akacjowej 18 w Czerwieńsku

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Naprawa kotłów w budynku przy ul. gen. J. Bema 3 w Brzeziu k. Sulechowa

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych „ustawa”.

5. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; określonych danych wynikają z ustawy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy, tj.

— art. 8a ust. 2 ustawy – w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

— art. 8a ust. 4 ustawy – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

— art. 97 ust. 1a ustawy 1a – w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020