Servicios - 451676-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451676

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_22738547
Dirección postal: Lajos utca 103.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1036
País: Hungría
Persona de contacto: Fülöp Júlia
Correo electrónico: julia.fulop@nhkv.hu
Teléfono: +36 19996464
Fax: +36 12111419
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nhkv.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nhkv.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

SRF/RDF energetikai hasznosítás-Keretmegállapodás

Número de referencia: EKR001603312019
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa. Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag energetikai hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések / verseny újranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 478 600 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RDF haszonanyag energetikai hasznosítás beszerzés

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az ajánlattevő telephelye, átvétel az ajánlattevő telephelyén.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzés mennyisége: 41 310 t/év

A Ht. rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó RDF hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések vagy versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben foglalt mennyiség szerinti anyagot átvegyék és gondoskodjanak az anyag előírásoknak megfelelő hasznosítás útján történő kezeléséről.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a keretmegállapodás és az annak alapján kiadásra kerülő megrendelések tartalmazzák.

A megrendelések meghatározásának módját, azoknak az objektív szempontoknak a meghatározását, amelyek alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodásokat megkötött ajánlattevők közül az ajánlattevőt és a megrendelés tartalmát a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Összes átvételi mennyiség (tonna) / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 2.1 Január havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.2 Február havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.3 Március havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.4 Április havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.5 Május havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.6 Június havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.7 Július havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.8 Augusztus havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.9 Szeptember havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.10 Október havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.11 November havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.12 December havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.13 Szerződés meghosszabbítás esetén átlag havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített szerződéses időtartam részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

RDF UA haszonanyag energetikai hasznosítás besz.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az ajánlattevő telephelye, átvétel az ajánlattevő telephelyein.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzés mennyisége: 206 550 t/év

A Ht. rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó RDF UA hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések vagy versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben foglalt mennyiség szerinti anyagot átvegyék és gondoskodjanak az anyag előírásoknak megfelelő hasznosítás útján történő kezeléséről.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a keretmegállapodás és az annak alapján kiadásra kerülő megrendelések tartalmazzák.

A megrendelések meghatározásának módját, azoknak az objektív szempontoknak a meghatározását, amelyek alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodásokat megkötött ajánlattevők közül az ajánlattevőt és a megrendelés tartalmát a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Összes átvételi mennyiség (tonna) / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 2.1 Január havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.2 Február havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.3 Március havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.4 Április havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.5 Május havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.6 Június havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.7 Július havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.8 Augusztus havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.9 Szeptember havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.10 Október havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.11 November havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.12 December havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.13 Szerződés meghosszabbítás esetén átlag havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített szerződéses időtartam részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

SRF haszonanyag energetikai hasznosítás beszerzés

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az ajánlattevő telephelye, átvétel az ajánlattevő telephelyein.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzés mennyisége: 13 770 t/év.

A Ht. rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó SRF hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések vagy versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben foglalt mennyiség szerinti anyagot átvegyék és gondoskodjanak az anyag előírásoknak megfelelő hasznosítás útján történő kezeléséről.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a keretmegállapodás és az annak alapján kiadásra kerülő megrendelések tartalmazzák.

A megrendelések meghatározásának módját, azoknak az objektív szempontoknak a meghatározását, amelyek alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodásokat megkötött ajánlattevők közül az ajánlattevőt és a megrendelés tartalmát meghatározza a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Összes átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 2.1 Január havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.2 Február havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.3 Március havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.4 Április havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.5 Május havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.6 Június havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.7 Július havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.8 Augusztus havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.9 Szeptember havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.10 Október havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.11 November havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.12 December havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.13 Szerződés meghosszabbítás esetén átlag havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7 pontban rögzített szerződéses időtartam részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Válogatási maradék haszonanyag energ. haszn. besz.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Az ajánlattevő telephelye, átvétel az ajánlattevő telephelyein.

II.2.4)Descripción del contrato:

A beszerzés mennyisége: 13 770 t/év.

A Ht. rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban ajánlatkérő a közszolgáltatás során gyűjtött hulladékból származó Válogatási Maradék (UV) hasznosításáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás(ok) és az azok alapján meghatározott közvetlen megrendelések vagy versenyújranyitások útján gondoskodik a keretmegállapodás időtartama alatt.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az ajánlatkérő keretmegállapodást köt, hogy az ajánlatkérő egyedi megrendeléseiben foglalt mennyiség szerinti anyagot átvegyék és gondoskodjanak az anyag előírásoknak megfelelő hasznosítás útján történő kezeléséről.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a keretmegállapodás és az annak alapján kiadásra kerülő megrendelések tartalmazzák.

A megrendelések meghatározásának módját, azoknak az objektív szempontoknak a meghatározását, amelyek alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodásokat megkötött ajánlattevők közül az ajánlattevőt és a megrendelés tartalmát a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Összes átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 2.1 Január havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.2 Február havi átvételi mennyiség (tonna)(min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.3 Március havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.4 Április havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.5 Május havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.6 Június havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.7 Július havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.8 Augusztus havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: 2.9 Szeptember havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: 2.10 Október havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: 2.11 November havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.12 December havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: 2.13 Szerződés meghosszabbítás esetén átlag havi átvételi mennyiség (tonna) (min.0 - max. 3000) / Ponderación: 3
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

A II.2.7) pontban rögzített szerződéses időtartam részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 062-148292
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 1
Denominación:

RDF haszonanyag energetikai hasznosítás beszerzés

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Hamburger Hungária Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_97006187
Dirección postal: Papírgyári út 42-46.
Localidad: Dunaújváros
Código NUTS: HU211 Fejér
Código postal: 2400
País: Hungría
Correo electrónico: finance.hungaria@hamburger-containerboard.com
Teléfono: +36 25557712
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_36588190
Dirección postal: Külterület hrsz. 07/130
Localidad: Halmajugra
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 3273
País: Hungría
Correo electrónico: sari.peter@geosol.hu
Teléfono: +36 709333144
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CRH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_87796290
Dirección postal: Váci út 144–150.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1138
País: Hungría
Correo electrónico: robert.uveg@hu.crh.com
Teléfono: +36 309799328
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_83006416
Dirección postal: Ikervári út 23.
Localidad: Sárvár
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9600
País: Hungría
Correo electrónico: bence.nemeth@veolia.com
Teléfono: +36 306504155
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 371 790 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 2
Denominación:

RDF UA haszonanyag energetikai hasznosítás besz.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_36588190
Dirección postal: Külterület hrsz. 07/130
Localidad: Halmajugra
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 3273
País: Hungría
Correo electrónico: sari.peter@geosol.hu
Teléfono: +36 709333144
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CRH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_87796290
Dirección postal: Váci út 144–150.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1138
País: Hungría
Correo electrónico: robert.uveg@hu.crh.com
Teléfono: +36 309799328
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_68403005
Dirección postal: Kőhídpart dűlő 2.
Localidad: Vác
Código NUTS: HU120 Pest
Código postal: 2600
País: Hungría
Correo electrónico: bocskayb@duna-drava.hu
Teléfono: +36 209129707
Fax: +36 27511760
Dirección de internet: http://www.duna-drava.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_83006416
Dirección postal: Ikervári út 23.
Localidad: Sárvár
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9600
País: Hungría
Correo electrónico: bence.nemeth@veolia.com
Teléfono: +36 306504155
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_34739994
Dirección postal: Cement utca 1.
Localidad: Királyegyháza
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7953
País: Hungría
Correo electrónico: zsanett.mayer@geocycle.com
Teléfono: +36 304889542
Fax: +36 73500958
Dirección de internet: http://www.lafarge.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Hamburger Hungária Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_97006187
Dirección postal: Papírgyári út 42-46.
Localidad: Dunaújváros
Código NUTS: HU211 Fejér
Código postal: 2400
País: Hungría
Correo electrónico: finance.hungaria@hamburger-containerboard.com
Teléfono: +36 25557712
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 858 950 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 3
Denominación:

SRF haszonanyag energetikai hasznosítás beszerzés

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_83006416
Dirección postal: Ikervári út 23.
Localidad: Sárvár
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9600
País: Hungría
Correo electrónico: bence.nemeth@veolia.com
Teléfono: +36 306504155
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_36588190
Dirección postal: Külterület hrsz. 07/130
Localidad: Halmajugra
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 3273
País: Hungría
Correo electrónico: sari.peter@geosol.hu
Teléfono: +36 709333144
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_68403005
Dirección postal: Kőhídpart dűlő 2.
Localidad: Vác
Código NUTS: HU120 Pest
Código postal: 2600
País: Hungría
Correo electrónico: bocskayb@duna-drava.hu
Teléfono: +36 209129707
Fax: +36 27511760
Dirección de internet: http://www.duna-drava.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_34739994
Dirección postal: Cement utca 1.
Localidad: Királyegyháza
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7953
País: Hungría
Correo electrónico: zsanett.mayer@geocycle.com
Teléfono: +36 304889542
Fax: +36 73500958
Dirección de internet: http://www.lafarge.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 123 930 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 4
Denominación:

Válogatási maradék haszonanyag energ. haszn. besz.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_83006416
Dirección postal: Ikervári út 23.
Localidad: Sárvár
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9600
País: Hungría
Correo electrónico: bence.nemeth@veolia.com
Teléfono: +36 306504155
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_34739994
Dirección postal: Cement utca 1.
Localidad: Királyegyháza
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7953
País: Hungría
Correo electrónico: zsanett.mayer@geocycle.com
Teléfono: +36 304889542
Fax: +36 73500958
Dirección de internet: http://www.lafarge.hu
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 123 930 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

(Nyertes) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) – adószám: 13611545207

GEOSOL (3273 Halmajugra, Külterület hrsz. 07/130) – adószám: 13714789210

CRH Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) – adószám: 24083621244

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári út 23.) – adószám: 12799776218

2. rész:

GEOSOL (3273 Halmajugra, Külterület hrsz. 07/130) – adószám: 13714789210

CRH Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) – adószám: 24083621244

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári út 23.) – adószám: 12799776218

Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) – adószám: 10324602244

Hamburger Hungária Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) – adószám: 13611545207

Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) – adószám: 13754448202

3. rész:

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári út 23.) – adószám: 12799776218

GEOSOL (3273 Halmajugra, Külterület hrsz. 07/130) – adószám: 13714789210

Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) – adószám: 10324602244

Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) – adószám: 13754448202

4. rész:

Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári út 23.) – adószám: 12799776218

Lafarge Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) – adószám: 13754448202

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020