Servicios - 451767-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-Velp: Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal

2020/S 187-451767

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Van Hall Larenstein
Número de identificación fiscal: 01087061
Dirección postal: Larensteinselaan 26a
Localidad: Velp
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 6882 CT
País: Países Bajos
Persona de contacto: Rob van der Kooi
Correo electrónico: rob.vanderkooi@hvhl.nl
Teléfono: +31 582846174
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hvhl.nl/
Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=153855
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inhuur flexibele arbeidskrachten 2020

II.1.2)Código CPV principal
79620000 Servicios de suministro de personal, incluido personal temporal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Over Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein, verder te noemen: "VHL" is een "University of Applied Sciences" met vestigingen in Velp en Leeuwarden.

Opdrachtgever leidt hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Bij VHL werken ca. 550 medewerkers. VHL biedt aan ca. 4 600 studenten onderwijs.

VHL heeft haar eigen HR afdeling met een hoofd HRM, HR-adviseurs en (beleids)medewerkers die op beide vestigingen werkzaam zijn. Het lijnmanagement is integraal verantwoordelijk voor de HR-vraagstukken op de locaties. In 2020 wordt gestart met het beschrijven van een nieuw instellingsplan.

Aanbesteding

Hogeschool Van Hall Larenstein is voornemens een aanbesteding te starten voor inhuur flexibele arbeidskrachten 2020. Hieronder wordt verstaan:

— perceel 1, onderwijzend personeel,

— perceel 2, ondersteunend personeel.

CVP code: 79620000

Deze aanbesteding zal in zijn geheel plaatsvinden op Negometrix.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 100 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Leeuwarden en Velp.

II.2.4)Descripción del contrato:

In 2020 expireren bij VHL de overeenkomsten voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van uitzenden, detacheren en payrolling. Deze overeenkomsten kunnen niet meer worden verlengd. Om de onderhavige diensten óók na voornoemde datum rechtmatig te kunnen afnemen, wordt hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd. In opdracht van het college van bestuur van VHL voert de inkoper samen met de afdeling HRM deze aanbesteding uit.

VHL is voornemens in het kader van onderhavige aanbesteding een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De te sluiten raamovereenkomst "Inhuur Flexibele Arbeid" is van toepassing op beide locaties van de hogeschool, t.w. Velp en Leeuwarden.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit a.d.h.v. drie casus / Ponderación: 60 %
Precio - Ponderación: 40 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 119-289689
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Inhuur flexibele arbeidskrachten 2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dreissen bv
Localidad: Helmond
Código NUTS: NL NEDERLAND
País: Países Bajos
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 100 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 1 100 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Gelderland
Localidad: Arnhem
País: Países Bajos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020